0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Vår 2020
Studiested
Kristiansand

På denne videreutdanningen legges det vekt på kunnskap om helseatferd som fysisk aktivitet under og etter kreftbehandling. Du vil blant annet lære å ta i bruk veiledningsteknikker og legge opp til individualisert plan for endring av fysisk aktivitet for personer rammet av kreft. 

Hva lærer du?

Sentrale temaer

  • Kort om krefttyper og behandling
  • Hvordan mestre hverdagen under/etter kreftbehandling
  • Fysisk aktivitet under/etter kreftbehandling (anbefalinger, effekt, barrierer, registrering)
  • Kunnskapsbasert teori og verktøy for å fremme og også registrere fysisk aktivitet
  • Etiske perspektiver og potensielle barrierer

Etter fullført emne vil du ha overordnet kjennskap til ulike typer av kreft og konsekvenser av sykdom og behandling. Du vil også ha forskningsbasert kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet under og etter kreftbehandling og strategier for endring av fysisk aktivitet relatert til kreft samt potensielle barrierer for fysisk aktivitet blant kreftpasienter. Du vil kunne registrere og analysere fysisk aktivitet ved hjelp av ulike instrumenter. I tillegg vil du kunne ta i bruk veiledningsteknikker og legge opp til individualisert plan for endring av fysisk aktivitet for personer under og etter kreftbehandling. 

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad i folkehelsearbeid, vernepleie, sykepleie, idrett, ernæring, fysioterapi eller psykologi. Søkere med annen relevant bachelorgrad eller tilsvarende utdanning kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som studenter.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Oppbygging

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, innslag fra brukerrepresentanter, praktiske øvelser (rollespill), gruppearbeid og individuelt arbeid. Undervisningen er samlingsbasert. Deler av undervisningen er nettbasert. Det er obligatorisk undervisning i emnet. Emnet har et arbeidsomfang på ca. 135 timer.

Praktisk informasjon

Pris

Kr 9000,-. Semesteravgift og pensumlitteratur i tillegg.

Eksamen

Det gis 4 oppgaver som løses individuelt. Oppgavene gis i forbindelse med samlingene, og innleveres innen oppgitt frist etter samlingen. Vurderingsuttrykk er bestått eller ikke bestått. Alle oppgaver må være vurdert til bestått karakter for at samlet karakter i emnet skal være bestått.

Fakta

Antall plasser

20

Pris

kr 9.000,00

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

ninafk
Administrativ kontaktperson
tonelb
Administrativ kontaktperson

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail