Ernæring - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2017
Studiested
Kristiansand

Mat utgjør selve livsgrunnlaget vårt og har stor betydning for befolkningens helse. Mat og måltider spiller også en viktig rolle i kultur- og tradisjonsformidling og som sosialt samlingspunkt til hverdags og fest.

Produksjon av mat påvirker miljøet. I studiet er det derfor fokus på bærekraft knyttet til matproduksjon og kosthold. Du får kunnskap om råvarer og prosessering av mat, og du lærer å lage trygge, sunne og velsmakende retter. Du lærer også om sammenhengen mellom kosthold og helse. Etter studiet skal du være i stand til å gi kunnskapsbasert veiledning og råd om helsefremmende kosthold. Samtidig vil du ha tilegnet deg kunnskap om politiske, nasjonale, globale og miljømessige utfordringer knyttet til mat og kosthold.

Hva lærer du?

Du studerer emner som grunnleggende ernæring, matvarekunnskap, praktisk matlaging, samfunnsernæring og mat, globalisering og bærekraft.

I det siste semesteret lærer du om ernæringsepidemiologi som handler om sammenhengen mellom mat og helse. I løpet av siste halvår skal du også skrive bacheloroppgaven, som er et selvstendig, skriftlig arbeid.

Hvis du velger fordypning i ernæringsfysiologi studerer du kjemi, biokjemi og fysiologi ved siden av ernæringsemner i løpet av første studieår for å ha grunnlag for å ta emnet i ernæringsfysiologi som kommer i andre studieår. Hvis du velger fordypning i folkehelse og livsstil studerer du folkehelseemner i andre studieår.

I studiet inngår valgemner og mulighet for ett semester med utveksling. Vi tilbyr relevante valgemner, men du kan også velge emner fra andre fagområder. Dersom du vil dra på utveksling, har UiA mange internasjonale samarbeidspartnere som gir deg gode utviklingsmuligheter.

Jobbmuligheter

Fullført studium gir deg bachelorgrad i ernæring og gjør deg kvalifisert for å jobbe innen helsefremmende og forebyggende arbeid nasjonalt og internasjonalt der ernæringskunnskap er av betydning. Du vil også være kvalifisert for stillinger innen opplysningsvirksomhet og formidling.

Oppbygging

Programmet tilbys i en overgangsfase med to valgretninger. Den ene valgretningen er i folkehelse og livsstil og forutsetter generell studiekompetanse, mens den andre valgretningen er i ernæringsfysiologi og omfatter fagene kjemi, fysiologi, biokjemi og ernæringsfysiologi.

Vi tar forbehold om endringer i studieplanen før oppstart av studiet.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

For å tas opp på bachelorprogrammet i ernæring kreves generell studiekompetanse. For å kunne velge fordypning i ernæringsfysiologi kreves i tillegg Matematikk R1 eller S1 + S2 og Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi 1.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

46,3

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

42,0

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

Ta en del av studiet i utlandet.

Få mer informasjon om universitetene du kan velge her:

Se også uia.no/utveksling

Videre studier (beta)

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 864

Antall plasser

25

Spørsmål om opptak til studiet?

Studentintervju: Kjersti - Ernæring, mat og kultur

At undersøkelser viser at studenter ved UiA er utrolig fornøyde og kommer fort ut i jobb er bare en bekreftelse på inntrykket jeg har.

Kjersti Hovland Rennestraum

Ernæring, mat og kultur, bachelor (nå: Ernæring, bachelor)

Send studiet på mail