0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Dette er studiet for deg som er interessert i mat, kosthold og ernæring og ønsker å forstå mer av sammenhengen mellom kosthold og helse. Et sunt og bærekraftig kosthold er en forutsetning for god helse i befolkningen og et fundament i samfunnsutviklingen. Det er store nasjonale og globale samfunnsutfordringer knyttet til kosthold og ernæring i dagens samfunn, og derfor er det viktig å utdanne personer med bred kompetanse innenfor fagområdet.

Gjennom studiet vil du opparbeide deg kunnskap og ferdigheter innenfor helsefremmende og forebyggende ernæringsarbeid. Du vil også lære om forskning og forskningsmetoder innen ernæringsfeltet. Studiehverdagen vil bestå av varierte undervisningsformer i både laboratorier, kjøkken, gruppearbeid og fellesundervisning i auditorier. I løpet av studiet kan du velge arbeidspraksis der du får prøvd kompetansen din i arbeidslivet. Du vil også ha et emne i entreprenørskap der du sammen med medstudenter får erfaring i å planlegge, drive og avslutte en egen bedrift.

Hva lærer du?

I løpet av studiet vil du lære om mat og ernæring, om sunt og bærekraftig kosthold og om utfordringer i samfunnet knyttet til ernæring. Du vil få praktiske leksjoner i matlaging og vil lære om planlegging av kosthold. I tillegg studerer du emner som kjemi, biokjemi og fysiologi. Disse emnene gir deg forutsetninger for å forstå de kompliserte sammenhengene mellom kosthold og kroppens funksjon.

Gjennom studiet vil du få kompetanse til å gi kunnskapsbasert veiledning og råd om helsefremmende og forebyggende kosthold til grupper. Samtidig vil du etter endt studium ha tilegnet deg kunnskap om politiske, nasjonale, globale og miljømessige utfordringer knyttet til mat og kosthold.

Jobbmuligheter

Fullført studium gjør deg kvalifisert for å jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid der kompetanse i ernæring og ernæringsarbeid er av betydning, både nasjonalt og internasjonalt. Du vil også være kvalifisert for stillinger innenfor matvareindustrien og innen opplysningsvirksomhet og formidling.

Oppbygning

Vi tar forbehold om endringer i studieplanen før oppstart av studiet.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

For å tas opp på bachelorprogrammet i ernæring kreves generell studiekompetanse i tillegg til MEROD-krav. Dette innebærer Matematikk R1 eller S1 og S2, fysikk 1 og kjemi 1 + kjemi 2. 

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

Som student på bachelorprogrammet i ernæring kan du reise på utveksling i 5. semester og ta valgemner i utlandet. Du kan velge ulike emner relatert til ernæring, og så lenge du har sørget for en forhåndsgodkjenning fra studieprogrammet ditt vil disse emnene inngå i graden din fra UiA.

Bachelorprogrammet i ernæring har en rekke kvalitetssikrede utvekslingsavtaler med samarbeidsinstitusjoner i Europa, Australia og USA.

Alt du trenger å vite om utveksling

Egenbetaling

Du må påregne noe kostpenger til praktisk matlaging. Nærmere opplysninger vil bli gitt ved semesterstart.

Videre studier

Bachelorstudiet kvalifiserer for videre studier på masternivå – både på UiA, ved andre norske universiteter og i utlandet. Opptakskravene ved det enkelte masterstudium og karakterene fra bachelorstudiet bestemmer hva du kan studere videre. Bachelorprogrammet i ernæring kvalifiserer ikke for opptak til masterstudier i klinisk ernæring.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. Mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 864

Antall plasser

25

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Se hele studieplanen

Spør studentene

Logo for linjeforenignen Trisalus

Trisalus er linjeforeningen for folkehelse, idrett og ernæring ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger)

Andre studier du kanskje vil like