0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Dette er studiet for deg som er interessert i mat, kosthold og ernæring, og ønsker å forstå sammenhengen mellom kosthold og helse. Det er store utfordringer knyttet til kosthold og ernæring i dagens samfunn, og det er derfor viktig med personer med kompetanse på dette område.

Gjennom studiet vil du få bred kompetanse innenfor ernæring og ernæringsarbeid i samfunnet og lære om forskning og forskningsmetoder i ernæring. Studiehverdagen vil bestå av varierte undervisningsformer i både laboratorier, kjøkken og auditorier. Du vil også ha mulighet for å velge emner som omfatter praksis, for eksempel å starte din egen bedrift.

Hva lærer du?

I løpet av studiet vil du få kunnskap og ferdigheter innenfor grunnleggende ernæring, matvarekunnskap, praktisk matlaging, samfunnsernæring og bærekraftig kosthold. I tillegg studerer du realfagsemner som kjemi, biokjemi, fysiologi og ernæringsfysiologi.

Gjennom studiet vil du få kompetanse til å gi kunnskapsbasert veiledning og råd om helsefremmende og forebyggende kosthold. Samtidig vil du ha tilegnet deg kunnskap om politiske, nasjonale, globale og miljømessige utfordringer knyttet til mat og kosthold.

Jobbmuligheter

Fullført studium gjør deg kvalifisert for å jobbe innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid nasjonalt og internasjonalt der kompetanse innenfor ernæring er av betydning. Du vil også være kvalifisert for stillinger innenfor matvareindustrien og i opplysningsvirksomhet og formidling.

Oppbygning

Vi tar forbehold om endringer i studieplanen før oppstart av studiet.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

For å tas opp på bachelorprogrammet i ernæring kreves generell studiekompetanse i tillegg til MEROD-krav. Dette innebærer Matematikk R1 eller S1 og S2, fysikk 1 og kjemi 1 + kjemi 2. 

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

Som student på bachelorprogrammet i ernæring kan du reise på utveksling i 5. semester og ta valgemner i utlandet. Du kan velge ulike emner relatert til ernæring, og så lenge du har sørget for en forhåndsgodkjenning fra studieprogrammet ditt vil disse emnene inngå i graden din fra UiA.

Bachelorprogrammet i ernæring har en rekke kvalitetssikrede utvekslingsavtaler med samarbeidsinstitusjoner i Europa, Australia og USA.

Alt du trenger å vite om utveksling

Egenbetaling

Du må påregne noe kostpenger til praktisk matlaging. Nærmere opplysninger vil bli gitt ved semesterstart.

Videre studier

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 864

Antall plasser

25

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Se hele studieplanen

Spør studentene

Logo for linjeforenignen Trisalus

Trisalus er linjeforeningen for folkehelse, idrett og ernæring ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger)

Andre studier du kanskje vil like