0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2018
Studiested
Kristiansand

Hvordan kan studiet av språk og litteratur gi innsikt i menneskers virkelighetsoppfatning, identitet, verdisyn og kultur? Studiet skal gi inngående kunnskaper om engelsk språk og om britisk og amerikansk litteratur og kultur i ulike historiske perioder. Problemstillinger knyttet til kulturelle strømninger og overganger, kontinuitet, forandring og innovasjon vil være i fokus.

Masterstudiet gir muntlig og skriftlig trening i å vurdere og prøve ut ulike analysemetoder. Ordforråd, sans for nyanser og stilistisk variasjon oppøves på et avansert nivå.

I litteraturemnene oppøves ordforråd, sans for nyanser og stilistisk variasjon på et avansert nivå. Lingvistikkemnene gir opplæring i analyse av språkstruktur og eksperimentelle, psykolingvistiske tilnærminger til språkprosessering.

Hva lærer du?

  • Du tilegner deg inngående kunnskap om tradisjoner, egenart og utvikling i engelsk litteratur og lingvistikk
  • Du videreutvikler dine ferdigheter i muntlig og skriftlig engelsk og får kompetanse i vitenskapelig kommunikasjon og diskusjon på engelsk
  • Du får avansert innsikt i grunnleggende vitenskapelige teorier, forskningsmetoder og problemstillinger innen fagområdet
  • Du får trening i å analysere og vurdere litteraturvitenskapelige, lingvistiske og psykolingvistiske arbeider kritisk og selvstendig
  • Du får høy kompetanse i å analysere problemstillinger, for eksempel bruken av virkemidler i ulike typer tekster og hvordan språkstruktur representeres og prosesseres
  • Du blir i stand til å utforske en faglig problemstilling og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid 

Jobbmuligheter

Studiet kan gi grunnlag for arbeid med språk og litteratur i mange sammenhenger. Med gjennomført praktisk-pedagogisk utdanning gir studiet grunnlag for ansettelse i blant annet grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og annen utdanning. 

Oppbygging

 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende der det inngår en fordypning i engelsk på minimum 80 studiepoeng (hvorav 20 er på nivå 2) eller cand. mag.-grad med engelsk mellomfag i fagkretsen. Fordypningen må inneholde minst 30 sp i litteratur og minst 30 sp i språk. Se utfyllende regler

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utvekslingsstudier

Videre studier

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Studiet kan gi grunnlag for opptak på ph.d.-programmene med spesialisering i litteraturvitenskap og språkvitenskap.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

9730

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?

Min jobb: Lektor/faglærer og fagutvikler i engelsk ved Vennesla vgs

Utdanningen rustet meg med både erfaring og teori som kontinuerlig oppdateres og brukes.

Brandon Trung Moen

Engelsk, master. Engelsk, bachelor (inkl. Engelsk, årsstudium). PPU.

Send studiet på mail