Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand

Spesialkompetanse i verdensspråket engelsk er etterspurt i media, skoleverk, næringsliv og mange andre sammenhenger. Vi legger vekt på at våre masterstudenter får grundige kunnskaper om teorier innen litteraturvitenskap eller språkvitenskap. Du velger fra studiestart om du vil spesialisere deg innen språkvitenskapelige eller litterære emner.

Engelsk litteraturvitenskap gir deg innsikt i viktige litterære verker fra den engelskspråklige verden. Du lærer ulike strategier for å tolke og forstå litterære tekster, og utvikler selvbevissthet og refleksjon rundt tolkningsspørsmål. Studiet gir oppdatert kunnskap om forskjellige tekster, sjangre, epoker og litterære tradisjoner. Vi har også emner som omfatter temaer som engelsk og amerikansk politikk og kultur. Masteroppgaver i engelsk litteraturvitenskap kan ta for seg litterære verker fra USA, Storbritannia eller andre engelskspråklige land.

Engelsk språkvitenskap på masternivå gir deg kunnskap om språkvitenskapelige teorier og hva det betyr å ha engelsk som morsmål og som andrespråk. Du lærer også hvordan språkvitenskapelige eksperimenter kan bevise eller motbevise teorier om språklæring og språkbruk. Emnene i språkvitenskap gir opplæring i analyse av språkstrukturer og eksperimentelle, psykolingvistiske tilnærminger til språkprosessering. Masteroppgaver i engelsk språkvitenskap kan dreie seg om teoretiske emner, eller tema knyttet til vitenskapelige eksperimenter.

Hva lærer du?

  • Du tilegner deg inngående kunnskap om tradisjoner, egenart og utvikling i engelsk litteratur og lingvistikk
  • Du videreutvikler dine ferdigheter i muntlig og skriftlig engelsk og får kompetanse i vitenskapelig kommunikasjon og diskusjon på engelsk
  • Du får avansert innsikt i grunnleggende vitenskapelige teorier, forskningsmetoder og problemstillinger innenfor fagområdet
  • Du får trening i å analysere og vurdere litteraturvitenskapelige, lingvistiske og psykolingvistiske arbeider kritisk og selvstendig
  • Du får høy kompetanse i å analysere problemstillinger, for eksempel bruken av virkemidler i ulike typer tekster og hvordan språkstruktur representeres og prosesseres
  • Du blir i stand til å utforske en faglig problemstilling og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid 

Jobbmuligheter

Studiet kan gi grunnlag for arbeid med språk og litteratur i mange sammenhenger. Med gjennomført praktisk-pedagogisk utdanning gir studiet grunnlag for ansettelse i blant annet grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og annen utdanning. 

Oppbygning

 

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).

I opptaksgrunnlaget skal det inngå bestått fordypningsenhet i engelsk på minst 80 studiepoeng. I fordypningsenheten skal minimum 20 studiepoeng være i språklige emner og minimum 20 studiepoeng i litterære emner. Minst 20 studiepoeng i fordypningsenheten må være nivå 2.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre. Kravet beregnes på grunnlag av fordypningsenhet.

Rangering skjer på grunnlag av vektet gjennomsnittskarakter for fordypningsenhet. 

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Poenggrense ved forrige opptak

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Studiet kan sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Studiet kan gi grunnlag for opptak på ph.d.-programmene med spesialisering i litteraturvitenskap og språkvitenskap.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9730

Studiepoeng

120

Antall plasser

15

Undervisningsspråk

Engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like