Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
1 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Engelsk er det dominerende språket i verden i dag. Derfor er det viktig å kunne skrive og snakke engelsk og ha kunnskap om britisk og amerikansk kultur. Engelsk åpner mulighetene for arbeid og samarbeidsprosjekter med næringsliv, universiteter og offentlige virksomheter over hele verden.

Årstudiet ved UiA gir en innføring i språklige emner og litteratur- og kulturhistorie fra Storbritannia og USA. Vi legger vekt på variert undervisning og oppfordrer studentene til å bidra med kritiske og selvstendige vurderinger.

Normalt tilbys det et studieopphold i York i Storbritannia i vårsemesteret.

Hva lærer du?

  • Du tilegner deg kunnskap om engelsk språk, litteratur og kultur
  • Du oppøver dine ferdigheter i muntlig og skriftlig engelsk
  • Du får trening i å vurdere litterære verker og å forstå den kulturelle konteksten de ble skrevet i
  • Du får innsikt i hvordan de store engelskspråklige kulturer har utviklet seg
  • Du tilegner deg teoretiske redskaper til å forstå litteratur, kultur og språk på en vitenskapelig måte
  • Du kan skrive oppgaver om ulike temaer innen litteratur, kultur og språk
  • Du lærer å samarbeide faglig med andre

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid innen masse- og digitalmedia, kulturarbeid, informasjonsarbeid, reiseliv, saksbehandling i offentlig og privat sektor, presse, forlag samt internasjonalt og tverrkulturelt arbeid. 

Studiet kan, eventuelt sammen med andre undervisningsfag, inngå som del av et studieløp som gir undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting som lærer i de øverste trinnene i grunnskolen, videregående skole og voksenopplæring. Vær oppmerksom på at nytt opptakskrav til PPU (praktisk pedagogisk utdanning) fra høsten 2019 er bestått mastergrad.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper
Solide engelskkunnskaper utover minstekravet (Vg1) i studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle kvalifiserte

Videre studier

Etter fullført årsstudium kan du velge å gå videre med en bachelorgrad i engelsk ved å søke overgang til 2. studieår. Årsstudiet kan også inngå i flere andre bachelorprogrammer ved UiA. 

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med mastergrad og Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Dette sier studentene

Lasse Lindenburger
Student på engelsk årsstudium som del av Lektorprogrammet
Brandon Trung Moen
Engelsk, master. Engelsk, bachelor (inkl. Engelsk, årsstudium). PPU.
Lasse Lindenburger
Student på engelsk årsstudium som del av Lektorprogrammet
Brandon Trung Moen
Engelsk, master. Engelsk, bachelor (inkl. Engelsk, årsstudium). PPU.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 170

Studiepoeng

60

Antall plasser

45

Undervisningsspråk

Engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like