0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
60
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Engelsk er det dominerende språket i verden i dag. Derfor er det viktig å kunne skrive og snakke engelsk og ha kunnskap om britisk og amerikansk kultur. Engelsk åpner mulighetene for arbeid og samarbeidsprosjekter med næringsliv, universiteter og offentlige virksomheter over hele verden.

Årstudiet ved UiA gir en innføring i språklige emner og litteratur- og kulturhistorie fra Storbritannia og USA. Vi legger vekt på variert undervisning og oppfordrer studentene til å bidra med kritiske og selvstendige vurderinger. Vi tilbyr et studieopphold i York det første semesteret.

Hva lærer du?

  • Du tilegner deg kunnskap om engelsk språk, litteratur og kultur
  • Du oppøver dine ferdigheter i muntlig og skriftlig engelsk
  • Du får trening i å vurdere litterære verker og å forstå den kulturelle konteksten de ble skrevet i
  • Du får innsikt i hvordan de store engelskspråklige kulturer har utviklet seg
  • Du tilegner deg teoretiske redskaper til å forstå litteratur, kultur og språk på en vitenskapelig måte
  • Du kan skrive oppgaver om ulike temaer innen litteratur, kultur og språk
  • Du lærer å samarbeide faglig med andre

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid innen masse- og digitalmedia, kulturarbeid, informasjonsarbeid, reiseliv, saksbehandling i offentlig og privat sektor, presse, forlag samt internasjonalt og tverrkulturelt arbeid. 

Studiet kan, eventuelt sammen med andre undervisningsfag, inngå som del av et studieløp som gir undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting som lærer i de øverste trinnene i grunnskolen, videregående skole og voksenopplæring. Vær oppmerksom på at nytt opptakskrav til PPU (praktisk pedagogisk utdanning) fra høsten 2019 er bestått mastergrad.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper
Solide engelskkunnskaper utover minstekravet (Vg1) i studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Videre studier

Etter fullført årsstudium kan du velge å gå videre med en bachelorgrad i engelsk ved å søke overgang til 2. studieår. Årsstudiet kan også inngå i flere andre bachelorprogrammer ved UiA. 

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Dette sier studentene

Lasse Lindenburger
Student på engelsk årsstudium som del av Lektorprogrammet
Brandon Trung Moen
Engelsk, master. Engelsk, bachelor (inkl. Engelsk, årsstudium). PPU.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. Mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 170

Antall plasser

45

Undervisningsspråk

Engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like