0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2018
Studiested
Kristiansand

I en globalisert verden er kunnskap om engelsk språk og britisk og amerikansk litteratur og kultur svært vesentlig for å kunne kommunisere effektivt. Å mestre engelsk språk skriftlig og muntlig er i tillegg et selvfølgelig krav på mange arbeidsplasser. Innsikt i de mest vesentlige kulturer hvor språket brukes vil gi deg bedre forståelse for engelsk som verdensspråk. Innblikk i vesentlige litterære verker fra Shakespeare til moderne tid vil gi deg tilgang til deler av verdenslitteraturens arv. I tillegg vil kunnskap om amerikansk kultur fra kolonitid og immigrasjon til våre dagers samfunn gi deg bedre forståelse for vår moderne verden. Studiet gir rom for kritisk refleksjon og selvstendig tenkning omkring litteratur, kultur og språk. Et studieopphold ved Det norske studiesenteret i York tilbys i det første semesteret. 

I breddeenheten (60 sp) velger du et annet faglig innhold som skal supplere engelskfaget. Det legges til rette for at hele eller deler av dette kan tas i utlandet.

Utveksling

Når du studerer språk er det viktig med opphold i landet hvor språket snakkes. Du kan oppholde deg inntil ett år i utlandet. 

Hva lærer du?

  • Du tilegner deg kunnskap om engelsk språk, litteratur og kultur.
  • Du oppøver dine ferdigheter i muntlig og skriftlig engelsk.
  • Du får trening i å vurdere litterære verker og å forstå den kulturelle konteksten de ble skrevet i.
  • Du får innsikt i hvordan de store engelskspråklige kulturer har utviklet seg.
  • Du tilegner deg teoretiske redskaper til å forstå litteratur, kultur og språk.
  • Du får trening i kritisk refleksjon og selvstendig arbeid med stoffet.
  • Du lærer å samarbeide faglig med andre.

Jobbmuligheter

Studiet kan gi grunnlag for arbeid med språk og litteratur i mange sammenhenger. 
Studiet kvalifiserer for opptak på masterstudiet i engelsk. Det kan inngå som del av et studieløp som gir undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting som lærer i grunnskolen, videregående skole, voksenopplæring og annen utdanning.

Oppbygging

I breddeenheten (60 studiepoeng) velger du et annet faglig innhold som skal supplere engelskfagetDet legges til rette for at hele eller deler av dette kan tas i utlandet.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Solide engelskkunnskaper utover minstekravet (Vg1) i studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utvekslingsstudier

Videre studier

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 887

Antall plasser

40

Spørsmål om opptak til studiet?

Min jobb: Lektor/faglærer og fagutvikler i engelsk ved Vennesla vgs

Utdanningen rustet meg med både erfaring og teori som kontinuerlig oppdateres og brukes.

Brandon Trung Moen

Engelsk, master. Engelsk, bachelor (inkl. Engelsk, årsstudium). PPU.

Send studiet på mail