Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Engelsk er det dominerende språket i verden i dag. Derfor er gode ferdigheter i engelsk viktig. Engelsk åpner mulighetene for arbeid og samarbeidsprosjekter med næringsliv, universiteter og offentlige virksomheter over hele verden.

Bachelorstudiet ved UiA gir en bred innføring i språklige emner og litteratur- og kulturhistorie fra Storbritannia og USA. Deretter vil du fordype deg i et språklig og et litterært emne, før du i bacheloroppgaven kan velge å fordype deg videre i en av retningene. Vi legger vekt på variert undervisning og oppfordrer studentene til å bidra med kritiske og selvstendige vurderinger.

I løpet av vårsemesteret organiseres det vanligvis en valgfri studietur til York i Storbritannia.

I andre studieår legges det til rette for at hele eller deler av året kan tas i utlandet. Alternativt vil det være mulig å ta emner gitt på engelsk ved UiA, eller du kan velge å ta ordinær breddeenhet (60 sp).

Hva lærer du?

  • Du tilegner deg kunnskap om engelsk språk, litteratur og kultur.
  • Du oppøver dine ferdigheter i muntlig og skriftlig engelsk.
  • Du får trening i å vurdere litterære verker og å forstå den kulturelle konteksten de ble skrevet i.
  • Du får innsikt i hvordan de store engelskspråklige kulturer har utviklet seg.
  • Du tilegner deg teoretiske redskaper til å forstå litteratur, kultur og språk.
  • Du får trening i kritisk refleksjon og selvstendig arbeid med stoffet.
  • Du lærer å samarbeide faglig med andre.

Jobbmuligheter

Bachelorstudiet i engelsk er ikke et profesjonsstudium. Det betyr at du selv må tenke gjennom hva du ønsker å arbeide med i fremtiden og sette sammen studieløpet ditt. Studierådgiverne og karriereveilederne ved universitetet vil kunne hjelpe deg i denne planleggingen, blant annet ved å anbefale valgemner og diskutere mulige yrkesvalg.

Det er behov for kompetanse i engelsk i både privat og offentlig sektor. Ved å planlegge studieløpet ditt nøye, er det mange dører som kan åpne seg for deg. Arbeidsgivere vil være opptatt av din samlede kompetanse, som omfatter både arbeidserfaring og organisasjonsarbeid i tillegg til selve studiene.

Gjennom å engasjere deg i linjeforeningens aktiviteter, kan du i tillegg få  nyttig organisasjonserfaring, som vil styrke dine muligheter på arbeidsmarkedet.

Oppbygning

breddeenheten (60 studiepoeng) velger du et annet faglig innhold som skal supplere fordypningsenheten i engelsk. Det legges til rette for at hele eller deler av dette kan tas i utlandet. Her finner du dine breddevalg

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Solide engelskkunnskaper utover minstekravet (Vg1) i studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle kvalifiserte

Utveksling

Som student på bachelorprogrammet i engelsk kan du reise på utveksling i ett eller to semestre i 2. studieår. Du kan velge å fordype deg i ulike emner relatert til engelsk, eller du kan velge emner innen andre fagområder som kan inngå i breddeenheten. Så lenge du har sørget for en forhåndsgodkjenning fra studieprogramleder, vil studiene i utlandet inngå i graden din fra UiA.

Her har fakultetet funnet frem eksempler på studiesteder som kan være aktuelle for deg: 

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med mastergrad og Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Dette sier studentene

Brandon Trung Moen
Engelsk, master. Engelsk, bachelor (inkl. Engelsk, årsstudium). PPU.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 887

Studiepoeng

180

Antall plasser

40

Undervisningsspråk

Engelsk

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like