0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Engelsk er det dominerende språket i verden i dag. Derfor er gode ferdigheter i engelsk viktig. Engelsk åpner mulighetene for arbeid og samarbeidsprosjekter med næringsliv, universiteter og offentlige virksomheter over hele verden.

Bachelorstudiet ved UiA gir en bred innføring i språklige emner og litteratur- og kulturhistorie fra Storbritannia og USA. Deretter kan du velge om du vil fordype deg i et språklig eller litterært emne. Vi legger vekt på variert undervisning og oppfordrer studentene til å bidra med kritiske og selvstendige vurderinger. Første semester tilbyr vi et studieopphold i York.

I breddeenheten (60 sp) velger du et faglig innhold som skal supplere engelskfaget. Det legges til rette for at hele eller deler av dette kan tas i utlandet.

Utveksling

Når du studerer språk er det viktig med opphold i landet hvor språket snakkes. Du kan oppholde deg inntil ett år i utlandet. 

Hva lærer du?

  • Du tilegner deg kunnskap om engelsk språk, litteratur og kultur.
  • Du oppøver dine ferdigheter i muntlig og skriftlig engelsk.
  • Du får trening i å vurdere litterære verker og å forstå den kulturelle konteksten de ble skrevet i.
  • Du får innsikt i hvordan de store engelskspråklige kulturer har utviklet seg.
  • Du tilegner deg teoretiske redskaper til å forstå litteratur, kultur og språk.
  • Du får trening i kritisk refleksjon og selvstendig arbeid med stoffet.
  • Du lærer å samarbeide faglig med andre.

Jobbmuligheter

Bachelorstudiet i engelsk er ikke et profesjonsstudium. Det betyr at du selv må tenke gjennom hva du ønsker å arbeide med i fremtiden og sette sammen studieløpet ditt. Studierådgiverne og karriereveilederne ved universitetet vil kunne hjelpe deg i denne planleggingen, blant annet ved å anbefale valgemner og diskutere mulige yrkesvalg.

Det er behov for kompetanse i engelsk i både privat og offentlig sektor. Ved å planlegge studieløpet ditt nøye, er det mange dører som kan åpne seg for deg. Arbeidsgivere vil være opptatt av din samlede kompetanse, som omfatter både arbeidserfaring og organisasjonsarbeid i tillegg til selve studiene.

Ved Universitetet i Agder vil du kunne få arbeidspraksis ved å ta emnet TFL201 Humanister i praksis. Hvis du vurderer å arbeide selvstendig, vil emnet TFL108 Entreprenørskap for humanister være relevant.

Gjennom å engasjere deg i linjeforeningens aktiviteter, kan du i tillegg få  nyttig organisasjonserfaring, som vil styrke dine muligheter på arbeidsmarkedet.

Oppbygning

I breddeenheten (60 studiepoeng) velger du et annet faglig innhold som skal supplere engelskfagetDet legges til rette for at hele eller deler av dette kan tas i utlandet.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Solide engelskkunnskaper utover minstekravet (Vg1) i studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

Som student på bachelorprogrammet i engelsk kan du reise på utveksling i ett eller to semestre i 2. eller 3. studieår. Du kan velge å fordype deg i ulike emner relatert til engelsk, eller du kan velge emner innen andre fagområder som kan inngå i breddeenheten. Så lenge du har sørget for en forhåndsgodkjenning fra studieprogramleder, vil studiene i utlandet inngå i graden din fra UiA.

I tillegg til at du kan velge fra UiA-listen "Hvor vil du dra" har bachelorprogrammet i engelsk en rekke kvalitetssikrede utvekslingsavtaler med samarbeidsinstitusjoner i Europa, USA, New Zealand og Australia.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Dette sier studentene

Brandon Trung Moen
Engelsk, master. Engelsk, bachelor (inkl. Engelsk, årsstudium). PPU.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 887

Antall plasser

40

Undervisningsspråk

Engelsk

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail