0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
60
Omfang
Heltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

På årsstudiet får du grunnleggende forståelse og kunnskaper om teaterkunst og anvendelse av drama og teater. Du får omfattende erfaring med skapende prosesser i samspill med andre, hvor sentrale redskap er kropp og stemme. Du utvikler dine praktiske og uttrykksmessige ferdigheter som formidler. Teater for og med barn og unge står sentralt. Du får en innføring i teaterproduksjon og anvendelse av drama/teater. Å øve opp evnen til å gjenkjenne kvalitet er en vesentlig del av studiet, og dette innebærer å oppleve en rekke ulike forestillinger. 

Hva lærer du?

  • Du får innsikt i og erfaring med teater som kunst, kunstpedagogikk og som estetisk fag.
  • Du behersker grunnleggende teaterteknikker som improvisasjon og rollearbeid.
  • Du får kunnskap, innsikt og erfaring med de ulike funksjonene i en teaterproduksjon.
  • Du kan lede kreative, skapende prosesser og utvikler din egen evne som formidler.
  • Du kan anvende drama og teater kunstpedagogisk i ulike sammenhenger som skole, kulturarbeid og i frivillig arbeid.

Jobbmuligheter

Årsstudium i drama er tilrettelagt slik at du med denne kunnskapen kan arbeide i kulturskole, i amatørteater og skolesammenheng, innen helse- og sosiale faglige områder, innen kommunikasjon og generelt kulturarbeid. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Videre studier

Du kan bruke årsstudium i drama som supplement til annen bachelorutdanning.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 618

Antall plasser

10

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

annebjo
Studieprogramleder

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail