Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
4 år
Omfang
Deltid
Start
Høst 2026
Studiested
Nettstudium med samlinger

 

Distriktsvennlig barnehagelærerutdanning har opptak hvert 4. år. Neste opptak er i 2026.

Vil du bli barnehagelærer og ta del i barns utvikling og læring? Vil du følge barn gjennom livets viktigste opplevelser? Vil du bli en leder for barn og voksne i en barnehage?

Nå kan du ta barnehagelærerutdanningen på deltid i Lister, Østre Agder eller Setesdal. Studiestedene blir Lyngdal, Tvedestrand og Evje.

En barnehagelærer tar del i barns lek og utvikling og skaper trygge og omsorgsfulle omgivelser for alle barn. I samarbeid med andre voksne i barnehagen og med foreldre gir du som barnehagelærer alle barn en mulighet til å forstå samspill og samarbeid, til å bli trygg på seg selv og andre, å oppleve mestring og glede og til å møte ulike situasjoner og opplevelser som gir barn unike læringsmuligheter på flere fagområder. Ved å bli barnehagelærer kan du bidra til at barnehagehverdagen blir en positiv, kreativ, utviklende og trygg start på livet for hvert enkelt barn. En barnehagelærer er et viktig forbilde som får stor betydning i et barns og foreldres liv.

Som student på distriktsvennlig barnehagelærerutdanning kan du bli barnehagelærer på deltid og ta bachelorutdanningen over fire år. Utdanningen er samlings- og nettbasert der samlinger og gjennomføring av praksis er tilknyttet de ulike regionene du som student tilhører. Det er forventet at studentene deltar aktivt gjennom hele semesteret i ukentlig undervisning digitalt med undervisningsdager torsdag og fredag. Hvert semester gjennomføres inntil tre fysiske samlinger med undervisning onsdag, torsdag og fredag, i den regionen studenten tilhører. I tillegg vil det være minst en felles samling i semesteret for alle regionene ved campus Kristiansand eller Grimstad.

Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme. 

Hva lærer du?

Studiet gir deg kunnskap om barns utvikling og oppvekstmiljø. Gjennom veiledet praksis i barnehage og skole får du innsikt i og erfaring med de oppgavene du som barnehagelærer vil møte i yrket.

I tillegg vil du får god innføring i temaer som blant annet omhandler ledelse, lek, læring, danning og profesjonsetikk, gjennom de seks kunnskapsområdene studiet er bygget opp av:

  • Barns utvikling, lek og læring (BULL)
  • Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE)
  • Språk, tekst og matematikk (STM)
  • Kunst, kultur og kreativitet (KKK)
  • Natur, helse og bevegelse (NHB)
  • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU)

Jobbmuligheter

Etter å ha fullført denne utdanningen kan du jobbe som barnehagelærer, pedagogisk leder eller styrer/leder i barnehagen. Som barnehagelærer har du også mulighet til å jobbe innenfor andre virksomheter rettet inn mot arbeid med barn.

Oppbygning

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Du kan også søke opptak på bakgrunn av realkompetanse

For å søke distriktsvennlig barnehagelærerutdanning må du ha bostedsadresse i en av følgende kommuner:

  • Region Lister: Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal, Sirdal, gamle Lindesnes og Marnardal.
  • Region Setesdal: Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Valle, Åseral og Iveland.
  • Region Østre Agder: Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Froland og Åmli.

For å starte opp distriktsvennlig barnehagelærerutdanning i den enkelte region må det være minst 6 studenter som takker ja til studieplass. Dersom dette ikke er tilfelle kan søkere få tilbud om studieplass i en av de andre regionene.

Søknadsfrist er 20. april.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis. 

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Du kan ta en del av barnehagelærerutdanningen i utlandet. Det er lagt til rette for utveksling i 7. semester.

Mer om utveksling i barnehagelærerutdanningen

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Ønsker du videre faglig utvikling, finnes det ulike videreutdanningstilbud på masternivå, som for eksempel master i barnehagekunnskap, master i pedagogikk og master i ledelse, med spesialisering innenfor barnehageledelse. Du har i tillegg mulighet til å ta påbyggingsstudier innen ulike fagfelt som er relevant for yrket. Noen påbyggingsstudier kan også kvalifisere for opptak til andre masterstudier. 

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Studiepoeng

180

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like