Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år/4 år
Omfang
Heltid/deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand Grimstad

Programmet er under endring og vil bli splittet opp i to forskjellige program med henholdsvis en teknologisk- og en ledelsesprofil. Dette betyr også at opptakskravene til programmet vil endres.

De siste tiårene har digitaliseringen i samfunnet ført til gjennomgripende endringer. Disse endringene har gitt oss bedre, billigere og mer effektive løsninger på mange områder. De har dessverre også medført en sterkt økende sårbarhet. Dette gir seg utslag i hackerangrep, stadig økende organisert kriminalitet på det digitale felt, samt statlig påvirkning, spionasje, sabotasje og datainnhenting.

For å møte disse utfordringene trengs det dyktige fagfolk innenfor sikkerhet og personvern. Velger du masterstudiet i cybersikkerhet, vil du få en bred og dyp kunnskap på viktige områder innenfor cybersikkerhet, der både teknologiske, organisasjonsmessige og samfunnsmessige aspekter er dekket. Studiet har to studieretninger, med enten en teknologisk spesialisering eller en ledelsesspesialisering, og det dekker behov innenfor norsk offentlig forvaltning og privat næringsliv.

Som student på master i Cybersikkerhet får du et spennende og arbeidslivsrelevant masterstudium. De fleste studentene skriver sin masteroppgave i samarbeid med eksterne bedrifter og virksomheter. Som student kan du også velge å ta et internship (praksis) som del av mastergraden din.

Masterstudiet kan tas både på heltid over to år og deltid over fire år. Undervisningen skjer som hovedregel på campus, og universitetet forventer at både heltids- og deltidsstudenter møter og deltar aktiv i undervisningen. Som deltidsstudent må du sette av to dager pr uke til undervisningsaktiviteter på campus. Studenter som har fått opptak til studiet velger om de skal følge heltids- eller deltidsplan når de semesterregistrerer seg ved studiestart.

Hva lærer du?

Studiet har to spesialiseringer:

Sikkerhetsteknologier: Spesialiseringen har en klar teknologisk profil, og er tiltenkt de som skal jobbe med tilrettelegging, integrasjon og utvikling av teknologisk rettede sikkerhetsløsninger. Her dekkes områder som sikkerhet for Internet-of-Things, sikkerhet for kritiske infrastrukturer, sikkerhet i cloud-løsninger, etisk hacking med mer.                                

Sikkerhetsledelse: Spesialiseringen har en klar profil mot ledelse, organisatoriske og brukersentrerte aspekter. Dette er viktig kompetanse ved planlegging, ledelse, gjennomføring og utrulling av systemer der god og gjennomført sikkerhet er en avgjørende faktor.

Oppbygning

I første studieår følger studentene på masterprogrammet i cybersikkerhet undervisning både i Grimstad og Kristiansand. Undervisningen er organisert slik at studentene har hele dager på hver campus. I andre studieår foregår undervisningen for studieretningen i sikkerhetsledelse i Kristiansand, mens undervisningen for studieretningen i sikkerhetsteknologier foregår i Grimstad. Nærmere informasjon om undervisningssted for emnene finnes i timeplanen.

Jobbmuligheter

Det er et stort udekket behov for dyp sikkerhetskompetanse. En mastergrad i cybersikkerhet er en utdanning som vil kvalifisere til faglige stillinger både i offentlig og privat sektor. Du kan blant annet arbeide med sikkerhetsledelse, teknologisk ledelse av sikkerhetsarbeid, planlegging og gjennomføring av store prosjekter og drift av kritisk infrastruktur.

Opptakskrav og poeng

Opptakskravet er fullført og bestått treårig bachelorgrad i ingeniørfag, basert på nasjonal rammeplan, innen fagområdene data, elektronikk eller mekatronikk. Søkere med mekatronikk som opptaksgrunnlag må dokumentere forkunnskaper innen objektorientert programmering.

Videre stilles følgende krav som delvis går ut over minimumskravene i rammeplanen:

  • Minst 25 studiepoeng i relevant matematikk
  • Minst 5 studiepoeng i statistikk
  • Minst 7,5 studiepoeng i fysikk

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Studiet gis på engelsk og er åpent for søkere fra EU/EØS.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Karaktersnittet beregnes på grunnlag av vitnemålet ditt fra høyere utdanning. Bokstavkarakterer blir omregnet til en tallverdi, og det regnes vektet gjennomsnitt av karakterene dine. Du kan lese mer om poengberegning for opptak til master her

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Mastergradsstudiet gir også grunnlag for å fortsette innenfor undervisnings- og forskningssektoren i Norge eller utlandet, for eksempel med ph.d.-studier ved Fakultet for teknologi og realfag og Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9827/9828

Studiepoeng

120

Antall plasser

40

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studieprogramleder, Information Technology

Studiet tilbys av

Fakultet for teknologi og realfag

Se hele studieplanen

Spør studentene

Beta logo

Beta er studentforeningen for datastudentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like