Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand

Biologi handler om å studere livet – i et naturvitenskapelig perspektiv. Hvordan oppstår, utvikles og påvirkes alt som lever på jorden?

Biologi passer for deg som er interessert i det som skjer i naturen – både i et stort og mikroskopisk perspektiv. Biologi handler om planter, dyr, matproduksjon, gener, celler og miljø.

Årsstudiet gir deg en grunnleggende innføring i fagområdet biologi, og tilsvarer 1. studieår av bachelorprogrammet i biologi.

Hva lærer du?

Årsstudiet gir deg en innføring i grunnleggende biologi. I tillegg til generell introduksjon til biologien består studiet av emner i cellebiologi med genetikk, human fysiologi og anatomi, evolusjonsbiologi, botanikk og zoologi.

Andre opplysninger

Praktisk feltundervisning er obligatorisk og krever at du kan bevege seg til fots og på sykkel over en viss tid/distanse. En del av undervisningen er lagt utenfor universitetets arealer over flere døgn, bl.a. feltkurs til Lista og Mallorca.

Jobbmuligheter

Et årsstudium gir en innføring i fagområdet, og kan være verdifull tilleggskompetanse. Årsstudier kan gjerne inngå i et annet studieprogram, eller være en fin inngang til videre studier på universitets- og høgskolenivå.

Mange lærere tar årsstudiet i biologi som etter- og videreutdanning og noen tar studiet som breddeenhet i bachelorgraden i idrett. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

(Reform 94: Ett av fagene 2MX, 2MY eller 3MZ og ett av fagene (eller fagkombinasjonen) 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, (2KJ+3BT) eller 2BI+3BT.  

Anbefalte forkunnskaper

Studiet bygger på kunnskaper tilsvarende Biologi 2.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle kvalifiserte

Videre studier

Du kan søke overgang til 2. studieår i bachelorprogrammet i biologi. Årsstudiet gir nyttig bakgrunn for videre studier i medisin, odontologi og veterinærfag. Mange lærere tar årsstudiet i biologi som videreutdanning.

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. 

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 184

Studiepoeng

60

Antall plasser

15

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like