Bioingeniør - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2017
Studiested
Kristiansand

Bioingeniørstudiet er en medisinsk laboratorieutdanning, som kombinerer helsefag og teknologi.

Bioingeniøren er den som analyserer det biologiske materialet fra pasientprøver (blodprøver/celler/gener), som er et viktig grunnlag for å stille diagnoser og gi riktig behandling. Den teknologiske og metodiske kompetansen du får gjennom utdanningen, kvalifiserer deg også til jobber på andre typer laboratorier og industriell virksomhet.

Biologi og kjemi er sentrale fag i bioingeniørutdanningen. Praksis er en vesentlig del av studiet.

Hva lærer du?

Du lærer blant annet om:

  • Laboratoriemedisin og laboratorieteknologi (analyse av biologisk materiale)
  • Blodprøvetaking
  • Korrekt håndtering av prøvematerialer
  • Standardisering av metoder
  • Feilsøking og vedlikehold
  • Kvalitetssikring av analyseresultater
  • Etiske problemstillinger tilknyttet bioingeniørfaget

Studiet er organisert slik at du først får et solid naturvitenskapelig fundament (biologi/kjemi), før du begynner på de medisinske laboratorieemnene (blodprøvetaking, analysearbeid), og samfunnsvitenskapelige/humanistiske emner (bl.a. etikk og vitenskapelig metode). Praksis er integrert gjennom hele studiet.

Jobbmuligheter

De fleste studentene går rett ut i jobb, i hovedsak på medisinske laboratorier på sykehus eller annen helsetjeneste.

Du kan også arbeide med undervisning, forskning, i veterinærmedisin, næringsmiddelkontroll, farmasøytisk og petrokjemisk industri, eller som produktspesialist hos leverandører av medisinsk utstyr.

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + spesielle krav om matematikk R1/(S1+S2) eller 2MX/2MY/3MZ og ett av fagene fysikk 1/biologi 1/kjemi 1/ 2FY/2BI/2KJ.

Anbefalte forkunnskaper:
Studiet bygger på kunnskaper tilsvarende 2KJ eller kjemi 1.

Dette studiet krever skikkethetsvurdering.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

50,1

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

44,2

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Videre studier (beta)

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 702

Antall plasser

25

Spørsmål om opptak til studiet?

Min jobb: Laboratoriemedarbeider ved Sørlandet Sykehus

Jeg liker kombinasjonen av møte med pasienter og det analytiske arbeidet med både maskiner, manuelle analyser og tolkning av resultater.

Gunn Hilde Glamsland

Bioingeniør, bachelor

Min jobb: Bioingeniør ved Akershus Universitetssykehus

Bioingeniørfaget gir mange muligheter i arbeidslivet og er også et bra utgangspunkt for videreutdanning. I tillegg er det en sikker jobb – bioingeniører vil det alltid være bruk for.

Victoria Krogstad

Bioingeniør, bachelor

Send studiet på mail