Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Bioingeniørstudiet er en medisinsk laboratorieutdanning, som kombinerer helsefag og teknologi.

Bioingeniøren er den som analyserer det biologiske materialet fra pasientprøver (blodprøver/celler/gener), som er et viktig grunnlag for å stille diagnoser og gi riktig behandling. Bioingeniørenes kompetanse innenfor laboratoriemedisinske fagområder som laboratorieteknologi, kvalitetskontroller og kvalitetssikring, samt praktisk laboratoriearbeid gjør dem kvalifisert til oppgaver på både medisinske og andre typer laboratorier.

Biologi og kjemi er sentrale fag i bioingeniørutdanningen. Praksis er en vesentlig del av studiet.

Fullført studium gir graden bachelor i bioingeniørfag som gir grunnlag for å søke autorisasjon som bioingeniør i henhold til lov om helsepersonell. 

Hva lærer du?

Du lærer blant annet om:

  • Laboratoriemedisin og laboratorieteknologi (analyse av biologisk materiale)
  • Blodprøvetaking
  • Korrekt håndtering av prøvematerialer
  • Standardisering av metoder
  • Feilsøking og vedlikehold
  • Kvalitetssikring av analyseresultater
  • Etiske problemstillinger tilknyttet bioingeniørfaget

Studiet er organisert slik at du først får et solid naturvitenskapelig fundament (biologi/kjemi), før du begynner på de medisinske laboratorieemnene (blodprøvetaking, analysearbeid), og samfunnsvitenskapelige/humanistiske emner (bl.a. etikk og vitenskapelig metode). Praksis er integrert gjennom hele studiet.

Jobbmuligheter

De fleste studentene går rett ut i jobb, i hovedsak på medisinske laboratorier på sykehus eller annen helsetjeneste.

Du kan også arbeide med undervisning, forskning, i veterinærmedisin, næringsmiddelkontroll, farmasøytisk og petrokjemisk industri eller som produktspesialist hos leverandører av medisinsk utstyr.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse + spesielle krav om matematikk R1/(S1+S2) eller 2MX/2MY/3MZ og ett av fagene fysikk 1/biologi 1/kjemi 1/ 2FY/2BI/2KJ.

Anbefalte forkunnskaper:
Studiet bygger på kunnskaper tilsvarende 2KJ eller kjemi 1.

Andre krav i løpet av studiet

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

51,0

Utveksling

Det er mulig å utveksle via BIOnord innen Nordplus.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 702

Studiepoeng

180

Antall plasser

40

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like

Relaterte saker