0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Bioingeniørstudiet er en medisinsk laboratorieutdanning, som kombinerer helsefag og teknologi.

Bioingeniøren er den som analyserer det biologiske materialet fra pasientprøver (blodprøver/celler/gener), som er et viktig grunnlag for å stille diagnoser og gi riktig behandling. Bioingeniørenes kompetanse innenfor laboratoriemedisinske fagområder som laboratorieteknologi, kvalitetskontroller og kvalitetssikring, samt praktisk laboratoriearbeid gjør dem kvalifisert til oppgaver på både medisinske og andre typer laboratorier.

Biologi og kjemi er sentrale fag i bioingeniørutdanningen. Praksis er en vesentlig del av studiet.

Fullført studium gir graden bachelor i bioingeniørfag som gir grunnlag for å søke autorisasjon som bioingeniør i henhold til lov om helsepersonell. 

Hva lærer du?

Du lærer blant annet om:

  • Laboratoriemedisin og laboratorieteknologi (analyse av biologisk materiale)
  • Blodprøvetaking
  • Korrekt håndtering av prøvematerialer
  • Standardisering av metoder
  • Feilsøking og vedlikehold
  • Kvalitetssikring av analyseresultater
  • Etiske problemstillinger tilknyttet bioingeniørfaget

Studiet er organisert slik at du først får et solid naturvitenskapelig fundament (biologi/kjemi), før du begynner på de medisinske laboratorieemnene (blodprøvetaking, analysearbeid), og samfunnsvitenskapelige/humanistiske emner (bl.a. etikk og vitenskapelig metode). Praksis er integrert gjennom hele studiet.

Jobbmuligheter

De fleste studentene går rett ut i jobb, i hovedsak på medisinske laboratorier på sykehus eller annen helsetjeneste.

Du kan også arbeide med undervisning, forskning, i veterinærmedisin, næringsmiddelkontroll, farmasøytisk og petrokjemisk industri eller som produktspesialist hos leverandører av medisinsk utstyr.

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + spesielle krav om matematikk R1/(S1+S2) eller 2MX/2MY/3MZ og ett av fagene fysikk 1/biologi 1/kjemi 1/ 2FY/2BI/2KJ.

Anbefalte forkunnskaper:
Studiet bygger på kunnskaper tilsvarende 2KJ eller kjemi 1.

Dette studiet krever skikkethetsvurdering.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

52,7

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

47,5

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Videre studier

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 702

Antall plasser

30

Spørsmål om opptak til studiet?

Send studiet på mail