0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2019
Studiested
Grimstad

Hvis du ønsker deg en spennende arbeidshverdag der ingen dager er like, hvis du er opptatt av barns utvikling og oppvekstmiljø og ønsker deg en lederjobb, da er barnehagelærerutdanningen noe for deg. Du kan bidra til at barnehagehverdagen blir en positiv, kreativ, utviklende og trygg start på livet for barna.   

Barnehagelærerutdanningen kvalifiserer deg for pedagogisk arbeid i barnehage, og studiet erstatter den tidligere førskolelærerutdanningen. Barnehagelærerutdanningen består av seks kunnskapsområder. I tillegg til kunnskapsområdene, vil du få mulighet til å velge mellom flere spennende fordypninger i studiet, der du kan ta utgangspunkt i dine egne interesser. 

Studiet har krav om minimum 70 % tilstedeværelse i undervisningen og 100 % tilstedeværelse i praksis.

Hva lærer du?

Studiet gir deg kunnskap om barns utvikling og oppvekstmiljø. Gjennom veiledet praksis i våre partnerbarnehager får du innsikt i og erfaring med de oppgavene du som barnehagelærer vil møte i yrket.

I tillegg vil du få god innføring i temaer som blant annet omhandler ledelse, lek, læring, danning og profesjonsetikk, gjennom de seks kunnskapsområdene studiet er bygget opp av:

 • Barns utvikling, lek og læring
 • Samfunn, religion, livssyn og etikk
 • Språk, tekst og matematikk
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Natur, helse og bevegelse
 • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 

Jobbmuligheter

Etter å ha fullført denne utdanningen kan du jobbe som barnehagelærer, pedagogisk leder eller styrer/leder i barnehagen. Som barnehagelærer har du også mulighet for å jobbe innenfor andre virksomheter rettet inn mot arbeid med barn. 

Oppbygging

I 5. semester skal du enten ha en fordypning eller du kan velge å dra på utveksling til en av våre internasjonale partnere.

Fordypningene vi tilbyr er:

Undervisning på Campus Grimstad

 • Forming

Undervisning på Campus Kristiansand

 • Kreativitet og kunstfaglig utviklingsarbeid - Drama
 • Kreativitet og kunstfaglig utviklingsarbeid - Forming
 • Kreativitet og kunstfaglig utviklingsarbeid - Musikk
 • Mat og måltid i barnehagen
 • Samfunn, religion, livssyn og etikk
 • Småbarnspedagogikk
 • Språk, litteratur og nye medier i barnehagen
 • Utefag

Med forbehold om endringer

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Dette studiet har skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

41,9

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

34,6

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utvekslingsstudier

Videre studier

Ønsker du videre faglig utvikling, finnes det ulike videreutdanningstilbud på masternivå, som for eksempel master i barnehagekunnskap, master i pedagogikk og master i ledelse, med spesialisering innenfor barnehageledelse. Du har i tillegg mulighet til å ta påbyggingsstudier innen ulike fagfelt som er relevant for yrket. Noen påbyggingsstudier kan også kvalifisere for opptak til andre masterstudier. 

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 132

Antall plasser

43

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Min jobb: Daglig leder i Smedbakken FUS barnehage

Som pedagogisk leder brukte jeg utdanningen min, og spesielt det pedagogiske, hele tiden. Det gjorde noe med hele min væremåte sammen med barn. Jeg fikk en ny måte å se ting på og en ny måte å kommunisere på.

Kjetil Krogstad

Barnehagelærerutdanning, bachelor

- Verdens beste jobb

- Jeg trivdes veldig godt som student, og følte jeg ble godt rustet både i forhold til teori og praksis. Det var gode forelesere og jeg var veldig heldig med praksisen.

Thor Åmli

Barnehagelærer

Send studiet på mail