0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
4 år
Studiepoeng
180
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Nettstudium med samlinger

Her får du en fin mulighet til å kombinere studier og arbeid. 

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) er tilrettelagt for fagarbeidere og assistenter i barnehage og legger opp til at du er i arbeid gjennom hele studietiden. Du tar med deg din egen yrkeserfaring og bruker den aktivt i studiet, og arbeidsplassen din blir en viktig læringsarena. Studiet er en deltidsutdanning og går over fire år, og det er mulig å arbeide opptil 60 prosent stilling. Utdanningen fører til graden bachelor barnehagelærer. 

Studiet har en distriktsvennlig profil, der det er lagt opp til seks-åtte samlinger i året på campus, og nettundervisning/fjernundervisning de ukene studentene ikke er på campus. Noe av fjernundervisningen organiseres i studiegrupper ute i barnehagene. Det legges opp til et nært samarbeid mellom universitetet og barnehageeier. Du får en mentor/veileder i egen barnehage, og barnehagen må forplikte seg på å følge deg opp gjennom studietiden.

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Minst to års relevant yrkespraksis Dokumentert ansettelsesforhold i barnehage 40-60 prosent stilling gjennom hele studietiden
Forpliktende samarbeidsavtale mellom UiA og barnehageeier. Fyll ut skjemaet:

Dette studiet har skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse

Oppbygging

1. semester (22,5 sp)

2. semester (22,5 sp)

3. semester (22,5 sp)

4. semester (22,5 sp)

5. semester (22,5 sp)

6. semester (22,5 sp)

7. semester (22,5 sp)

  • Fordypning
  • Praksis 10 dager i ekstern barnehage

8. semester (22,5 sp)

  • Fordypning
  • Bacheloroppgave

Se hele studieplanen

Hva lærer du?

Studiet gir deg kunnskap om barns utvikling og oppvekstmiljø. Gjennom veiledet praksis i våre partnerbarnehager får du innsikt i og erfaring med de oppgavene du som barnehagelærer vil møte i yrket. Du vil blant annet få kunnskap om barnehageledelse i forhold til barn, ansatte og foreldre. 

I barnehagelærerutdanningen er det stort fokus på lek, læring og kreativitet, noe som gjenspeiler seg i kunnskapsområdene:

  • Barns utvikling, lek og læring
  • Samfunn, religion, livssyn og etikk
  • Språk, tekst og matematikk
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur, helse og bevegelse
  • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Jobbmuligheter

Etter å ha fullført denne utdanningen kan du jobbe som barnehagelærer, pedagogisk leder eller styrer/leder i barnehagen. Som barnehagelærer har du også mulighet for å jobbe innenfor mange andre virksomheter rettet inn mot arbeid med barn.

Videre studier

Ønsker du videre faglig utvikling, finnes det ulike videreutdanningstilbud på masternivå, som for eksempel master i barnehagekunnskap, master i pedagogikk og master i ledelse, med spesialisering innenfor barnehageledelse. Du har i tillegg mulighet til å ta påbyggingsstudier innen ulike fagfelt som er relevant for yrket. Noen påbyggingsstudier kan også kvalifisere for opptak til andre masterstudier.

Fakta

Søknadsfrist

1. mars

Søkekode

8893

Antall plasser

43

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail