Anvendt filosofi - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2017
Studiested
Kristiansand

Stiller du ofte spørsmål ved tingene rundt deg? Er du ofte interessert i å forstå en problemstilling bedre?

Filosofi er studiet av grunnleggende forutsetninger for vår virkelighet, kunnskap, argumentasjon og etiske valg. Anvendt filosofi er filosofi med særlig fokus på filosofiens anvendelsesmuligheter på konkrete praktiske og teoretiske problemstillinger.  

Filosofi er spesielt anvendbart når det gjelder å klargjøre forutsetninger, begreper og argumentasjonsformer som ligger til grunn for ulike problemstillinger. Et bachelorstudium i anvendt filosofi gir deg muligheten for å tilegne deg en klarere, mer kritisk og dypere forståelse av relevante problemstillinger. Av spesiell interesse er fordypningsemner i for eksempel samfunnsetiske, økonomiske og religiøse problemstillinger. 

Hva lærer du?

 • evne til å formulere en problemstilling, klargjøre dens begrepsbruk og forutsetninger, og følge den opp gjennom videre filosofisk utforskning
 • bred kunnskap om temaer som er sentrale innenfor filosofifaget
 • kunnskap om metoder og teorier som er viktige for dette fagfeltet
 • evne til å bruke filosofisk litteratur for å belyse faginterne, fageksterne og generelle samfunnsmessige problemstillinger
 • kunne arbeide selvstendig og reflektere analytisk, kritisk og systematisk over faglige spørsmål, over egen faglig utvikling, og faglig anvendelse på andre og nye områder
 • kunne delta i faglige diskusjoner innen filosofi, og kunne anvende sin filosofiske kunnskap og metoder i andre faglige og samfunnsmessige diskusjoner 

Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad i anvendt filosofi er du godt rustet til jobber som krever dypere kritisk og selvstendig tenkning. Det inkluderer spesielt jobber innen kulturlivet, forlagsbransjen, journalistikk, samt forskning og formidling. 

Oppbygging

1. semester

 • FIL100 Kunnskapsteori og vitenskapsfilosofi
 • FIL103 Filosofihistorie
 • FIL104 Logikk og argumentasjonslære

2. semester

 • FIL101 Religionsfilosofi
 • REL119 Etikk
 • FIL107 Metafysikk og bevissthetsfilosofi

3. semester

 • EX-100 Examen Philosophicum
 • EX-102 Examen Facultatum
 • FIL200 Spillteori og filosofi

4. semester

 • FIL201 Filosofi og psykologi
 • FIL202 Bacheloroppgave
 • Fritt valgt emne

5. og 6. semester

 • Breddefag 60 sp

I breddeenheten (60 studiepoeng) velger du et annet faglig innhold som skal supplere fordypningsenheten i anvendt filosofi. Det legges til rette for at hele eller deler av dette kan tas i utlandet. Fra våren 2018 tilbyr UiA Religionsstudier i Asia (30 sp).

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Videre studier (beta)

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 479

Antall plasser

40

Spørsmål om opptak til studiet?

Send studiet på mail