Anvendt filosofi - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2018
Studiested
Kristiansand

Stiller du ofte spørsmål ved tingene rundt deg? Er du ofte interessert i å forstå en problemstilling bedre?

Filosofi er å stille de store spørsmålene og reflektere omkring virkelighet, kunnskap, argumentasjon og etiske valg. Anvendt filosofi er filosofi med særlig fokus på filosofiens anvendelsesmuligheter på konkrete praktiske og teoretiske problemstillinger.  

Filosofi er spesielt anvendbart når det gjelder å klargjøre forutsetninger, begreper og argumentasjonsformer som ligger til grunn for ulike problemstillinger. Et bachelorstudium i anvendt filosofi gir deg muligheten for å tilegne deg en klarere, mer kritisk og dypere forståelse av relevante problemstillinger. Av spesiell interesse er fordypningsemner i for eksempel samfunnsetiske, økonomiske og religiøse problemstillinger. 

Emnet TFL201 Humanister i praksis gir en unik mulighet til å anvende kunnskap i arbeidslivet.

Hva lærer du?

  • evne til å formulere en problemstilling, klargjøre dens begrepsbruk og forutsetninger og følge den opp gjennom videre filosofisk utforskning
  • bred kunnskap om temaer som er sentrale innenfor filosofifaget
  • kunnskap om metoder og teorier som er viktige for dette fagfeltet
  • evne til å bruke filosofisk litteratur for å belyse faginterne, fageksterne og generelle samfunnsmessige problemstillinger
  • å kunne arbeide selvstendig og reflektere analytisk, kritisk og systematisk over faglige spørsmål, over egen faglig utvikling og faglig anvendelse på andre og nye områder
  • kunne delta i faglige diskusjoner innen filosofi, og kunne anvende sin filosofiske kunnskap og metoder i andre faglige og samfunnsmessige diskusjoner 

Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad i anvendt filosofi er du godt rustet til jobber som krever dypere kritisk og selvstendig tenkning. Det inkluderer spesielt jobber innen kulturlivet, forlagsbransjen, journalistikk, samt forskning og formidling. 

Oppbygging

I breddeenheten (60 studiepoeng) velger du et annet faglig innhold som skal supplere fordypningsenheten i anvendt filosofi. Det legges til rette for at hele eller deler av dette kan tas i utlandet. Det er mulig å søke på Religionsstudier i Asia (30 sp) som del av breddeenheten.

Vær oppmerksom på at undervisningen gis blokkvis.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

Ta en del av studiet i utlandet.

Få mer informasjon om universitetene du kan velge her:

Se også uia.no/utveksling

Videre studier

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 479

Antall plasser

30

Spørsmål om opptak til studiet?

Send studiet på mail