0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Stiller du ofte spørsmål ved tingene rundt deg? Er du ofte interessert i å forstå en problemstilling bedre?

Filosofi er å stille de store spørsmålene og reflektere omkring virkelighet, kunnskap, argumentasjon og etiske valg. Anvendt filosofi er filosofi med særlig fokus på filosofiens anvendelsesmuligheter på konkrete praktiske og teoretiske problemstillinger.  

Filosofi er spesielt anvendbart når det gjelder å klargjøre forutsetninger, begreper og argumentasjonsformer som ligger til grunn for ulike problemstillinger. Et bachelorstudium i anvendt filosofi gir deg muligheten for å tilegne deg en klarere, mer kritisk og dypere forståelse av relevante problemstillinger. Av spesiell interesse er fordypningsemner i for eksempel samfunnsetiske, økonomiske og religiøse problemstillinger. 

Emnet Humanister i praksis (TFL201) gir en unik mulighet til å anvende kunnskap i arbeidslivet. Entreprenørskap for humanister (TLF108) er også praksisrettet emne som kan inngå som et valgemne i studiet. Se promoteringsfilm produsert av studenter våren 2020

Filmen er produsert av studenter som tar kommunikasjonsstudiet på UiA.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du

  • få evne til å formulere en problemstilling, klargjøre dens begrepsbruk og forutsetninger og følge den opp gjennom videre filosofisk utforskning
  • tilegne deg bred kunnskap om temaer, teorier og metoder som er sentrale innenfor filosofifaget
  • få trening i å bruke filosofisk litteratur for å belyse faginterne, fageksterne og generelle samfunnsmessige problemstillinger
  • lære å arbeide selvstendig og reflektere analytisk, kritisk og systematisk over faglige spørsmål, over egen faglig utvikling og anvende faget på andre og nye områder
  • delta i faglige diskusjoner innenfor filosofi, og kunne anvende din filosofiske kunnskap og metoder i andre faglige og samfunnsmessige diskusjoner

Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad i anvendt filosofi er du godt rustet til jobber som krever dypere kritisk og selvstendig tenkning. Det inkluderer spesielt jobber innenfor kulturlivet, forlagsbransjen, journalistikk, samt forskning og formidling. 

Oppbygning

I breddeenheten (60 studiepoeng) velger du et annet faglig innhold som skal supplere fordypningsenheten i anvendt filosofi. Det legges til rette for at hele eller deler av dette kan tas i utlandet. 

Ta kontakt med instituttet for å få informasjon om følgende: bytte om på år to og tre i programmet, fritt valgt emne, TFL201 Humanister i praksis, utveksling og valg av breddefag.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 479

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for humaniora og pedagogikk

Se hele studieplanen

Spør studentene

Philosophia er studentforeningen for filosofistudentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

Andre studier du kanskje vil like