0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2017
Studiested
Kristiansand

Klimaendringer påvirker miljøet globalt og lokalt. Dette studiet passer for deg som er interessert i å bidra til å forvalte naturen på en bærekraftig måte og bidra til forskning på effektene av miljøendringene.

Masterstudiet i Akvatisk økologi kan blant annet bygge på biologi, bachelor, og tilbys i samarbeid mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Første semester foregår undervisningen ved HSN, Bø i Telemark. Deretter fortsetter du enten i Bø (i innlandet, ferskvann) eller Kristiansand (ved kysten, saltvann), avhengig av valgt spesialisering:

  • Marin økologi (ved UiA, Kristiansand)
  • Ferskvannsøkologi (ved HSN, Bø i Telemark)

Hva lærer du?

Studiet har emner innen vannforvaltning, naturvitenskapelig og økologisk metode, molekylærbiologi og genetikk, fiskeri, georessurser og grunnvann, det globale og lokale klimasystemet, i tillegg til valgte fordypningsemner.

Du velger mellom to spesialiseringer:

  • Marin økologi (ved UiA, Kristiansand)
  • Ferskvannsøkologi (ved HSN, Bø i Telemark)

Spesialiseringen i marin økologi ved UiA, er i samarbeid med Havforskningsinstituttet på Flødevigen, som er en av Europas eldste institusjoner innen havforskning.

Jobbmuligheter

Mastergrad i akvatisk økologi kvalifiserer til vannfaglige stillinger både i offentlig og privat sektor – for eksempel forvaltning i ulike departementer, direktorater, i fylkene og kommunene. Det har vært flere stillinger knyttet til arbeidet med kartlegging og karakterisering av vannforekomster de siste årene. Også i privat oppdrags- og utredningsvirksomhet innenfor havbruksnæringen eller i miljøforskningsinstitutter og i industrien vil en master i akvatisk økologi være god bakgrunn.Med ettårig Praktisk-pedagogisk utdanning ut over mastergraden blir du kvalifisert til å undervise både på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Oppbygging

1. semester: Undervisning ved HSN, Bø i Telemark

2. semester: Undervisning ved enten HSN eller UiA (avhengig av spesialisering)

3. og 4. semester: Masteroppgave ved enten HSN eller UiA (avhengig av spesialisering).

Minst 90 studiepoeng spesialisering inngår både i Ferskvannsøkologi og Marin økologi. Emnene Natural Science Methods (10sp) og Vanntema (10sp) er obligatorisk for begge studieretningene. Masteroppgaven har et omfang på 60sp.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Søknad sendes gjennom Søknadsweb ved HSN

Bachelorgrad (180 studiepoeng) med minimum 80 sp fordypning i biologi, andre naturvitenskapelige fag eller tilsvarende realkompetanse. Karakterkravet for opptak er et snitt på C fra bachelorgraden.

Anbefalt forkunnskap
Det er en fordel å ha akvatisk økologi som en del av bachelorgraden. Du bør også ha tilfredsstillende engelskkunnskaper da deler av undervisningen vil bli gitt på engelsk. 

Videre studier

Mastergraden kvalifiserer også til videre studier (ph.d) ved UiA, HSN og ved andre norske eller utenlandske universiteter/institutter.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

5922

Antall plasser

10

Andre studier du kanskje vil like