Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Lærerutdanning og pedagogikk

Velkommen til spennende studier innen lærerutdanning og pedagogikk ved UiA!

Visste du at:

  • UiA har veldig fornøyde lærerstudenter og har stort fokus på å ha et positivt og inkluderende læringsmiljø.
  • Det er over 2000 barnehage- og lærerstudenter på UiA.
  • UiA åpnet nylig Undervisningsverkstedet, fylt med digitale hjelpemidler for kreativ undervisning.
  • Det er behov for nesten 30000 lærere de neste 20 årene.

Videoer

 


Webinar om barnehagelærerutdanningen

Se webinaret om barnehagelærerutdanningen. Webinaret ble sendt 4. mars.

Webinar om barnehagelærerutdanningen

Webinar om grunnskolelærerutdanningen

Se webinar om grunnskolelærerutdanningen (GLU) for trinn 1-7 og 5-10. Webinaret ble sendt 4. mars. 

Webinar om grunnskolelærerutdanningen

Webinar om lektorutdanningen

Se webinaret om lektorutdanningen for trinn 8-13. Webinaret ble sendt 4. mars.

Webinar om lektorutdanningen

Grunnskolelærerutdanning

Som grunnskolelærer blir det din jobb å gi kunnskap videre til elevene, og motivere til læring uansett hvilket utgangspunkt de har. Du blir en viktig person i mange barn og unges liv og får muligheten til å spille en positiv rolle for de elevene du møter.

Grunnskolelærerutdanning

Lærerutdanning

På grunnskolelærerutdanning får du verdifull praksis fra første semester av studiet. Praksis gir deg en god mulighet til å lære og gjøre spennende erfaringer sammen med elever, og du får se lærerrollen og skolehverdagen fra innsiden under veiledning av erfarne praksislærere. 

Lærerutdanning

Slik bygger du din egen lektorutdanning

Lektorutdanningen er femårig og gir deg undervisningskompetanse i to fag. Du får muligheten til å fordype deg i ett av fagene på masternivå , mens det andre faget du velger utgjør en årsenhet.  

Slik bygger du din egen lektorutdanning

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk dreier seg om å legge til rette for at barn, unge og voksne med særskilte behov får utvikle seg som enkeltindivider og sammen med fellesskapet de tilhører. Studiet gir en bred innføring i spesialpedagogikkens teorier og forskningsmetoder. 

Spesialpedagogikk, bachelor

Lærerutdanning for tospråklige lærere

Lærerutdanning for tospråklige lærere retter seg mot deg med minoritetsspråklig bakgrunn. Fullført utdanning gir undervisningskompetanse i de undervisningsfag og morsmål som inngår i ditt studium. 

Lærerutdanning for tospråklige lærere

Barnehagekunnskap, master

Du kan være med på å berike barnehagen med økt kunnskap om barn og barnehage, og bidra til å forme framtidens barnehager og barnehagelærere. Ved å ta masterstudiet i barnehagekunnskap kan du også få økt kompetanse til å lede faglige prosesser i barnehagen.

Barnehagekunnskap, master

Pedagogikk, master

Pedagoger er utdannet til å lede slike endrings- og opplæringsprosesser. Vårt masterprogram gir deg en teoretisk og praktisk spesialkompetanse om opplæring, læring, undervisning og kompetanseutvikling. 

Pedagogikk, master

Velkommen til Undervisningsverkstedet

Undervisningsverkstedet er for alle lærerstudenter ved UiA. Rommet er fylt med teknologi for dagens og morgendagens skoler og barnehager. 

Velkommen til Undervisningsverkstedet

Undervisningsverkstedet er et teknologirikt undervisningsrom som legger til rette for kreative og aktive arbeidsformer. I rommet er det digital teknologi som er i bruk i barnehager og skoler i dag; interaktive skjermer, utstyr til koding, Chromebooks, iPads, VR-teknologi, utstyr til opptak av lyd og bilde og 3D-printere, i tillegg til kunstfaglig materiale, som papir, sakser, fargestifter og piperensere. Gjennom å kombinere det analoge og det digitale gir Undervisningsverkstedet muligheter for å prøve ut arbeidsmåter som blir mer og mer vanlig i barnehager og skoler.

Chat med studentene våre