Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Språk, litteratur, kommunikasjon og medier

Velkommen til spennende studier innen språk, litteratur, kommunikasjon og medier ved UiA!

Visste du at:

  • UiA er eneste lærested i Norge som tilbyr bachelorprogram innen film, litteratur og teater.
  • UiA har en språkforskningslab der masterstudenter kan delta i spennende forskning som en del av sitt masterprosjekt.
  • UiA er eneste lærested som har master i oversettelse og fagspråklig kommunikasjon.

Videoer

 


Nordisk språk og litteratur, bachelor

Bachelorprogrammet i nordisk språk og litteratur gir deg en grunnleggende innsikt i mange sammenhenger og forhold i samfunnet vårt, både i nåtid og fortid. Språket og litteraturen reflekterer sosiale, kulturelle og politiske sider ved samfunnet, og setter deg bedre i stand til å forstå den omverdenen du er en del av.

Nordisk språk og litteratur, bachelor

Nordisk språk og litteratur

Presentasjon ved studieprogramleder

Studieprogramleder Rune Røsstad gir deg informasjon om studier i nordisk språk og litteratur.

Nordisk språk og litteratur

Engelsk, bachelor

Engelsk er det dominerende språket i verden i dag. Derfor er gode ferdigheter i engelsk viktig. Engelsk åpner mulighetene for arbeid og samarbeidsprosjekter med næringsliv, universiteter og offentlige virksomheter over hele verden.

Engelsk, bachelor

Engelskstudier på UiA

Presentasjon ved studieprogramleder

Er du interessert i engelsk språk og litteratur? Se studieprogramleder Charles Armstrongs presentasjon av engelskstudier ved UiA.  

Engelskstudier på UiA

Fransk og tysk årsstudium

Presentasjon ved studieprogramleder

Hva kan du bruke fransk eller tysk språk til? Et språkstudium kan gi deg det lille ekstra i en jobbsøkerprosess, eller kan hjelpe deg senere i arbeidslivet.

Fransk og tysk årsstudium

Fransk, årsstudium

Når du kan fransk språk og kulturhistorie, åpner det seg flere muligheter for arbeid og samarbeid med bedrifter og organisasjoner i Frankrike og mange andre land. Over 200 millioner mennesker i verden snakker fransk.

Fransk, årsstudium

Tysk, årsstudium

Tyskkunnskaper gir tilgang til en rik kulturarv. Tysk språk er inngangsbilletten til Europas største økonomi. 

Tysk, årsstudium

Spansk, årsstudium

Studer verdensspråket spansk og få en verdifull kompetanse som du kan kombinere med mange fag når du skal designe ditt utdanningsløp. Hør studieprogramleder Eli-Marie Danbolt Drange fortelle deg det du trenger å vite om spansk årsstudium. 

Spansk, årsstudium

Spansk, årsstudium

Behersker du spansk, har du mange muligheter til å få arbeid og samarbeidspartnere flere steder i verden. Spansk er det offisielle språket i 20 land.

Spansk, årsstudium

Kommunikasjon - medieproduksjon

Kommunikasjonsstudiet ved UiA er for deg som ønsker å jobbe med kommunikasjon eller informasjonsformidling i en organisasjon, i næringslivet eller i offentlig forvaltning. Studiet fokuserer på samspillet mellom språklige, teknologiske og kulturelle faktorer i kommunikasjonsprosessen.

Kommunikasjon - medieproduksjon

Kommunikasjonsstudier ved UiA

Studieprogramleder for kommunikasjon, Roy Emanuelsen, forteller om hvorfor du skal studere kommunikasjon ved UiA. 

Kommunikasjonsstudier ved UiA

Litteratur, film og teater, bachelor

Litteratur, film og teater er studiet for deg som ønsker noe annet enn et rent teoretisk studium og vil prøve ut nye, kreative sider av deg selv i samspill med andre, men likevel innenfor en akademisk ramme.

Litteratur, film og teater, bachelor

Litteratur, film og teater, bachelor

Er du glad i film, men vil lære mer om litteratur? Glad i å spille teater, men savner mer ballast? Studiet er foreløpig det eneste i landet som kombinerer de tre mest populære kunstartene – litteratur, film og teater – og praktisk, utøvende og eksperimenterende arbeid.

Litteratur, film og teater, bachelor

IT og informasjonssystemer, bachelor

Vil du øke din kunnskap om og forståelse av hvordan IT, informasjonssystemer og apper utvikles, brukes og påvirker oss og hvordan du selv kan bidra i utviklingen? Bachelorstudiet i IT og informasjonssystemer vil gi deg økt forståelse av hvordan digitalisering kan bidra til videreutvikling av organisasjoner og samfunn. 

IT og informasjonssystemer, bachelor

Multimedieteknologi og -design, bachelor

 Dagens moderne kommunikasjonsløsninger krever en ny type formidlere og kommunikasjonsmedarbeidere som behersker den teknologien og de verktøyene som er nødvendige i den digitale verden. 

Multimedieteknologi og -design, bachelor

Nordisk språk og litteratur, master

Ønsker du å fordype deg i nordisk språk og litteratur? Vil du forstå mer av språkets historie, oppbygning og praktiske bruk? Vil du lære mer om litteraturen som kunst, om dens sjangre, temaer og formspråk? Da er masterstudiet noe for deg. Her får du kunnskap om språk- og litteraturvitenskap, og du får anledning til å spesialisere deg innenfor ett av områdene.

Nordisk språk og litteratur, master

Samfunnskommunikasjon, master

Samfunnskommunikasjon tar for seg kommunikasjon og samspill mellom organisasjoner og bedrifter på den ene siden og samfunn og kultur på den andre.

Samfunnskommunikasjon, master

Multimedierommet på Campus Kristiansand

Chat med studentene våre