Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Historie, filosofi og religion

Velkommen til spennende studier innen historie, religion og filosofi ved UiA!

Visste du at

  • Studenter i religion, filosofi, historie og lærerutdanningene kan reise ut ett semester og ta religionsstudier i Asia.
  • Alle studenter på bachelor- og masterstudier kan velge prakisis i arbeidslivet som en del av studiet.

Videoer

 


Anvendt filosofi, bachelor

Filosofi er å stille de store spørsmålene og reflektere omkring virkelighet, kunnskap, argumentasjon og etiske valg. Anvendt filosofi er filosofi med særlig fokus på filosofiens anvendelsesmuligheter på konkrete praktiske og teoretiske problemstillinger.

Anvendt filosofi, bachelor

Religion, etikk og samfunn, bachelor

Hvordan blir et samfunn der ulike religioner lever side om side? Kan vi ha ulike verdier og leve godt sammen i et samfunn? Bør religion være en privatsak? Bachelorstudiet i religion, etikk og samfunn utvikler din kunnskap og analytiske evner, og gir deg ballast til å delta i diskusjoner og formidler kunnskap til andre. 

Religion, etikk og samfunn, bachelor

Religion, filosofi og samfunn, master

Kunnskap om religion, filosofi og samfunn er nøkkelen til å forstå en verden der ulike trosretninger, livssyn og tenkemåter lever side om side. Masterstudiet er opptatt av samspillet, diskusjonene og forskjellene mellom filosofiske og religiøse problemstillinger.

Religion, filosofi og samfunn, master

Historie, bachelor

Bachelorprogrammet i historie dreier seg om hvordan komplekse samfunnsmessige sammenhenger har utviklet seg over tid. Du utvikler evner og erfaring innenfor det å innhente informasjon, analysere den og formidle kunnskap og vurderinger til andre både skriftlig og muntlig. 

Historie, bachelor

Historie, master

Undervisningen på masterprogrammet i historie legger vekt på diskusjoner og andre studentaktive læringsformer. Derfor gir studiet deg trening i å argumentere faglig, og du blir utfordret til å reflektere over hvordan historisk kunnskap er blitt brukt – og fortsatt brukes – for å forme identiteter, bygge nasjoner eller nå politiske mål.

Historie, master

Teknologi, menneske og samfunn, master

Teknologi må ikke bare forstås og vurderes på teknologiens egne premisser, men også utfra humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver. Dette masterstudiet retter oppmerksomheten mot en rekke spørsmål om hva teknologi er og hvordan vi bør forholde oss til den.

Teknologi, menneske og samfunn, master

Entreprenørskap for humanister

Emnet "Entreprenørskap for humanister" skal gi deg som student innen humaniora kunnskap om hva som kreves for å opprette, drive og avvikle en egen virksomhet. Emnet er en del av bachelorprogrammene i anvendt filosofi, historie, kommunikasjon, religion, etikk og samfunn og gis også som enkeltemne. 

Entreprenørskap for humanister

Humanister i praksis

I emnet "humanister i praksis" blir du som student innen historie, religion eller filosofi tilbudt tre uker praksis hvor du får brukt kompetansen du har opparbeidet deg gjennom studiet. 

Humanister i praksis

Hva sier tidligere studenter?