0
Hopp til hovedinnhold

Sanne Jordan

Global utvikling og samfunnsplanlegging
Fakultet for samfunnsvitenskap
01. april 2020

WINDPLAN forskningsassistent

WINDPLAN er et større forskningsprosjekt ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging. I Norge blir størstedelen av vindkraftsøknader gjenstand for store konflikter, som fører til at de fleste søknader enten blir overklaget eller trukket tilbake. Konsesjonsprosessen tar gjerne fem til åtte år. Landbasert vindkraft viser både ambisiøs nasjonal politikk for fornybar energi, og lokal opposisjon. WINDPLAN har som mål å utvide forståelsen av konflikter knyttet til utbyggingen av vindkraft i Norge. 

Hvis fornybar energi skal bidra til å løse klimautfordringene verden står ovenfor, er det mangel på gode tekniske løsninger. Det er viktig å forstå konfliktene som oppstår på lokalt nivå, samt finne løsninger. Konfliktene oppstår mellom ulike aktører, verdier og interesser i et lokalsamfunn, samt nasjonale aktører og interesser knyttet til klima, miljø og energi. Forskningen undersøker hvordan politiske rammer og planleggingsprosesser påvirker borgernes aksept av vindkraftutbygging. I tillegg fokuseres det på å avdekke hvordan planleggingsprosesser for vindkraft utbygging åpner eller lukker for lokal offentlig medvirkning, og hvilke aktører som blir hørt i planleggingen av et prosjekt. 

 

Min rolle i WINDPLAN har vært knyttet til vindkraftverkene på Kvitfjell og Raudfjell i Tromsø. Veiledning og arbeidsoppgaver har blitt gitt fortløpende av prosjektleder Mikaela Vasstrøm ved UiA. Arbeidsoppgavene har bestått av innsamling av dokumenter fra Tromsø kommune og Fylkeskommune, NVEs konsesjonsprosess og kvantifisering av a-tekster. Fokus har vært spesielt rettet mot argumentasjon for og mot vindkraftutbyggingen på de aktuelle fjellene, samt utforskning av hvilke personer eller grupper som kan være aktuelle for videre forskning. 

 

Rollen som forskningsassistent har vært både gøy, lærerikt og relevant for videre studier. Min deltagelse har gitt meg innsyn i hvordan større forskningsprosjekter utføres, og gitt meg en bedre forståelse for argumenter for og mot vindkraftutbygging i Norge. Prosjektet har gitt mersmak, og tanken om å velge vindkraft som tema for masteroppgaven er definitivt tilstedeværende. Stor takk til Mikaela Vasstrøm for muligheten og veiledning.

 

Om muligheten for å være forskningsassistent skulle by seg for deg: TA DEN!