Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Silje Wingereid Hammerstad

Silje Wingereid Hammerstad
Pedagogikk, masterprogram
Fakultet for humaniora og pedagogikk
03. januar 2017

Vitenskapelig assistent på institutt for pedagogikk

Som student på første året på masterprogrammet i pedagogikk, fikk jeg bli forskningsstudent på instituttet. Jeg ble direkte tilknyttet Inger Marie Dalehefte, instituttleder, og fikk dermed innsikt i flere ulike prosjekter, og prøvd meg i litt ulike roller på instituttet.

 

 

Som student på første året på masterprogrammet i pedagogikk, fikk jeg bli forskningsstudent på instituttet. Jeg ble direkte tilknyttet Inger Marie Dalehefte, instituttleder, og fikk dermed innsikt i flere ulike prosjekter, og prøvd meg i litt ulike roller på instituttet.

 

Jeg begynte med å korrekturlese både PowerPoint presentasjoner og andre dokumenter som skulle brukes i undervisning. Ettersom dette var til undervisningen til studenter på siste året på masterstudiet, var dette nokså krevende, men også veldig lærerikt. Det har vært interessant å få innblikk i hva jeg senere skal lære om i studieløpet. Jeg har også fått kjennskap til andre emner i utdanningsløpet ved at jeg blant annet har skrevet ut alle pressemeldinger fra kunnskapsdepartementet fra det siste året som også skulle brukes i undervisningssammenheng.

 

Senere har jeg vært mer innblandet i ulike forskningsprosjekter. Dette har blant annet innebåret å skrive inn data fra ulike spørreundersøkelser og rydde opp i spørsmål i spørreundersøkelser. Da jeg skrev inn data fra spørreundersøkelser, gjorde jeg dette først i Excel, før det ble overført til SPSS. Dette var mitt første møte med SPSS, som gjorde at jeg igjen lærte noe nytt :)

 

Et prosjekt jeg har blitt mer involvert i er School-in prosjektet, hvor jeg har deltatt på møte, og også her jobbet med spørreskjemaer. Dette er et stort og spennende prosjekt hvor flere ansatte på instituttet er involvert og samarbeider med hele fem kommuner.

 

Det siste jeg ønsker å trekke frem fra min erfaring som forskningsassistent, er ansvaret jeg har hatt for instituttets nyhetsbrev. Dette er et informasjonsskriv til alle ansatte ved instituttet som blir sendt ut tre ganger i året. Her har jeg skrevet om saker som har skjedd siden sist, alt fra disputaser, forskningsprosjekter, konferanser til nyoppstartet linjeforening og tildeling av studentpris. I dette arbeidet har jeg fått et enda bredere innsyn i hva som skjer på instituttet på mange ulike arenaer, noe som har vært veldig interessant.

 

Til slutt vil jeg takke for den muligheten og de hyggelige bekjentskapene jeg har fått. Forhåpentligvis kan jeg benytte meg av det jeg har lært nå senere i studiene, og kanskje en dag vil jeg bli ansatt på instituttet med en mer langsiktig kontrakt (noe jeg aldri hadde tenkt på før jeg begynte som forskningsassistent i oktober).