Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Marte Tørre

Marte Tørre
Master i idrettsvitenskap
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
19. november 2021

Vitenskapelig assistent på Fitness, Aging and Bilingualism prosjektet

Mitt navn er Marte Tørre og jeg studerer andre året på master i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Jeg vil videre i dette blogginnlegget fortelle om min erfaring som vitenskapelig assistent for doktorgradsstipendiat Sindre Herskedal Fosstveit. 

Kort om prosjektet: 
FAB (Fitness, Aging and Bilingualism) er et forskningsprosjekt som undersøker fordelene ved regelmessig fysisk aktivitet og tospråklighet for språk og andre kognitive evner ved sunn aldring (https://www.fab-study.com/about-the-project/). De vil bli testet i både språkferdigheter og en rekke fysiske tester i starten av prosjektperioden, deretter vil deltakerne deles inn i enten en treningsgruppe eller en kontrollgruppe. Treningsgruppen vil deretter holde på med utholdenhetstrening i 6 mnd., mens kontrollgruppen vil opprettholde sin vanlige hverdag. Etter 6 mnd. vil alle deltakerne, i både treningsgruppen og kontrollgruppen, testes på nytt både på språk- og treningslaben. 

 

Mine arbeidsoppgaver i denne sammenheng er å holde oppfølgingsmøter underveis i de 6 mnd. med deltakere som er i treningsgruppen. I disse møtene er hensikten den første måneden å se at deltakerne får til øktene, at ikke progresjonen går for fort eller for sakte og at de forstår pulsklokken de har fått fra oss, møtene i denne perioden avholdes med en ukes mellomrom slik at vi følger nøye opp deltakerne i denne tilvenningsperioden. Videre vil møtene avholdes med en måneds mellomrom, men det er viktig å avholde møtene slik at vi følger opp at deltakerne følger treningsopplegget de skal følge under hele perioden. Jeg kopler opp klokkene mot min egen pc og laster ned treningsdataen til utøverne, vi (deltakeren og undertegnede) vil gå igjennom pulsmålinger og treningsdataen fra øktene sammen. I tillegg har deltakerne en loggbok som de tar med på møtene. I denne loggboken noteres det ned eventuelle endringer og kommentarer. Det er derfor hensiktsmessig å se loggbok opp imot treningsdataen som jeg laster ned og ha en dialog med deltakerne slik at de får større bevissthet rundt bruken av loggbok. 

 

Muligheten til å få lov til å bidra på et slikt prosjekt ser jeg på som utrolig spennende og nyttig for fremtidig arbeid. Jeg har selv et ønske om å søke en stipendiatstilling og erfaringen jeg tar med meg fra dette er verdifullt. I tillegg syntes jeg møtene i seg selv er givende, jeg opplever at deltakerne blir veldig glade og fornøyde når jeg gir de både skryt og konstruktive tilbakemeldinger. Min rolle har ikke minst gitt meg meget nyttig erfaring med tanke på jevnlig oppfølging av deltakere i et større prosjekt. Det jeg sitter igjen med etter å ha bidratt i dette prosjektet er ene og alene positivt.