Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kristin Blakstad

Master i pedagogikk
Fakultet for humaniora og pedagogikk
09. desember 2021

Vitenskapelig assistent i prosjektet "Systematisk review om koherens i lærerutdanningsprogram"

Mitt navn er Kristin Blakstad og jeg er masterstudent i pedagogikk ved Universitetet i Agder. I dette blogginnlegget vil jeg dele noen av mine arbeidserfaringer som vitenskapelig assistent i et prosjekt ledet av Esther Tamara Canrinus, og fortelle litt om hva jeg har lært.

Jeg har i høst begynt på masteroppgaven min i pedagogikk og fikk nyss om mulighetene for litt ekstra arbeid innenfor institutt for pedagogikk. Det passet meg utmerket, ettersom jeg håpet på å få innsikt som kunne være med på å forberede meg i arbeidet med masteroppgaven, i tillegg til muligheten til å bli bedre kjent med UiA som arbeidsplass,.

 

For å kunne opprette en systematisk review, må man samle søketreff i et utvalg av databaser og innenfor et relevant tema. Som vitenskapelig assistent har jeg lært hvordan å opprette en søkestreng, som både kan begrense og utvide litteratursøk online. Dette er særlig nyttig i forbindelse med litteratursøk i arbeidet mot utarbeiding av masterskisse/masteroppgave. Jeg har lært hvordan å eksportere treff fra databaser til endnote, sjekke for duplikater for så å eksportere endelig treffliste fra endnote til sysrev. Sysrev er et online verktøy som gjør det enklere å samle og sortere artikler på en analytisk måte slik at man til slutt får en oversikt over hvor mange artikler som finnes innenfor gitt database og tema.

 

Læringsverdien og læringsutbyttet jeg har hatt gjennom arbeidet med prosjektet har vært av betydelig karakter! Ikke bare har jeg fått innsikt i et helt felt med verktøy jeg ikke var klar over fantes og som kan effektivisere og presisere innhentingsprosessen av teori og empiri til masteroppgaven, men jeg har også blitt bedre kjent med UiA som arbeidsplass og forsknings- og utdanningssted. Ettersom fysiske møter med forelesere og medstudenter har vært begrenset det siste året, har det vært godt for mitt sosiale jeg å kunne stifte nye bekjentskaper på områder også utenfor undervisningsrommet. Den jevnlige oppfølgingen og sparringen med Esther har vært både nyttig og inkluderende. Det har i tillegg budt på samarbeidsmuligheter også etter endt prosjektarbeid, noe jeg finner både motiverende og veldig spennende!