Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Aslak Granli

Aslak Granli
Idrettsvitenskap
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
05. oktober 2022

Vitenskapelig assistent i prosjektet «Restitusjon etter styrketrening»

Jeg heter Aslak Granli og er masterstudent innenfor idrettsvitenskap gjennom lektorutdanningen for trinn 8 – 13. Våren 2022 fikk jeg muligheten til å være med som forskningsassistent i prosjektet «Restitusjon etter styrketrening». I dette blogginnlegget vil jeg fortelle om prosjektet, mine arbeidsoppgaver og erfaringer.  

Tidligere forskning tyder på at styrketrening med stor ytre belastning vil kreve lengre restitusjonstid enn styrketrening utført eksplosivt med en lavere belastning, selv om volumet eller det konsentriske arbeidet utført er det samme. Ettersom tidligere studier ikke har kontrollert for det eksentriske arbeidet, var formålet med dette prosjektet å sammenligne restitusjon etter to slike treningsøkter, hvor både det konsentriske og eksentriske arbeidet mellom øktene var det samme.  

Som vitenskapelig assistent har jeg fått vært med på flere deler av forskningsprosessen, blant annet deltatt i rekruttering, datainnsamling, og artikkelskriving. I arbeidet med datainnsamling, veiledet jeg deltakere gjennom treningsøkter og testprotokoller. Etter datainnsamlingen bestod arbeidsoppgavene mine i å utarbeide figurer og tabeller, samt bidra til skriving av en artikkel til prosjektet.

Å få være med i forskningsprosjektet har vært både spennende og lærerikt. Spesielt lærerikt var det å anvende det vi har lært av forskningsmetode gjennom studiet i praksis gjennom lab-arbeid og påfølgende resultatanalyser. Å få bidra med artikkelskriving har gitt verdifull erfaring som jeg kan ta med meg videre i studiet. Deltakelsen i prosjektet har også bidratt til økt interesse for fagområdet og gjort meg sikrere i valg av tema og forskningsmetode for masteroppgaven.