Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Eirik Tveitan Kittilsen

Eirik Tveitan Kittilsen
Idrettsvitenskap master
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
08. desember 2021

Vitenskapelig assistent i prosjektet "Longitudinell testing og oppfølging av profesjonelle fotballspillere"

Mitt navn er Eirik Tveitan Kittilsen og jeg er masterstudent innenfor idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. I dette blogginnlegget så skal jeg fortelle litt om hva mine arbeidsoppgaver har vært som vitenskapelig assistent i et prosjekt ledet av Per Thomas Byrkjedal, samt snakke litt om hva jeg har lært og fått ut av denne stillingen gjennom høsten 2021. 

Om arbeidet - 

Denne høsten har Per Thomas og jeg utført jevnlige tester for profesjonelle fotballspillere i Norge for å overvåke utøvernes respons til trening-, kamp- og utenomidrettslig stimuli, hvor alle disse påvirker utøvernes prestasjon, enten om det er på en positiv eller negativ måte. Denne jevnlige testingen kan være med på å oppdage eventuelle perioder hvor utøverne har trent for mye, og presterer dårligere av den grunn, eller at de kan trene mer og/eller hardere, uten at det fører meg seg negative effekter. Per Thomas ledet jevnlige DXA skanninger for å undersøke eventuelle endringer i kroppssammensetning, noe som kan gi en indikasjon på om treningen ikke er hard/mye nok, om den er tilstrekkelig, eller om den er for hard/mye, på individuell basis, ut ifra hvordan kroppssammensetningen har endret seg over tid. Mine arbeidsoppgaver var å lede en beinpress power-test for å undersøke eventuelle endringer i power output, kraft-hastighetskurve, samt muskelstyrke, noe som blant annet kan gi en pekepinn på hvilken type styrketrening utøverne bør fokusere på i ulike perioder. Ved gjennomføring av disse jevnlige testene kan trenerne justere treningsopplegget til utøverne sine, for å optimalisere treningsstimuli samt treningsutbyttet til hver enkelt utøver på individuelt nivå, som gjennom forskning har vist seg å være gunstig.

Min opplevelse av arbeidet - 

Rollen min som vitenskapelig assistent i prosjektet har gjort meg nysgjerrig, motivert og engasjert, da jeg virkelig får et innblikk i hvordan forskning, profesjonell utførelse, planlegging og gode fasiliteter kan bidra til å skape bedre idrettsutøvere og ny kunnskap innenfor fagområdet. Muligheten til å få hjelpe til som vitenskapelig assistent i et slikt prosjekt er utrolig spennende og ikke minst givende, i og med at masterprosjektet mitt går ut på noe i den samme retningen. Jeg ser på arbeidet som svært relevant for fremtidig arbeid og forskning, både for det idrettsvitenskapelige samfunnet som helhet, og for meg selv. Jeg tenker veldig godt om samarbeidet mellom UiA og disse profesjonelle utøverne, da det i mine øyne kan være med på å fremme prestasjon, samt skape gode relasjoner og erfaringer i idretten, noe jeg tror vil gagne alle de involverte partene. 

Denne jevnlige oppfølgingen og testingen i lag med Per Thomas har gitt meg relevant erfaring og ny kunnskap innenfor idrettsvitenskap, noe jeg i stor grad ser på som positivt, og vil ta med meg videre i fremtidig forskning og/eller arbeid!