Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Danielle Cabral

Danielle Cabral
Master i folkehelsevitenskap
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
08. desember 2021

Vitenskapelig assistent for prosjektet «På egne bein»

Mitt navn er Danielle Cabral, og jeg studerer på master i folkehelsevitenskap ved Universitetet i Agder. I dette blogginnlegget skal dere få et innblikk i mine erfaringer som vitenskapelig assistent for et spennende forskningsprosjekt om studenthelse.

Kort om forskningsprosjektet:

«På egne bein» er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Agder hvor formålet er å undersøke studenthelse hos førstegangsstuderende mellom 18 og 21 år. Å ta fatt på studier ved høyskole eller universitet betyr for mange å flytte hjemmefra for første gang, og dermed også fra sin sosiale omgangskrets og omsorgspersoner, samt innarbeidede daglige rutiner og levesett. Dette innebærer økte krav til selvstendighet, både med tanke på kostholdsvaner og -rutiner, daglig aktivitet, idrett, alkohol og søvn. Studentene som ble inkludert i prosjektet gjennomførte målinger av kroppssammensetning, besvarte et spørreskjema om livskvalitet og psykisk helse og fikk utlevert en aktivitetsmåler (akselerometer) som deltakerne hadde på seg i syv dager for å måle fysisk aktivitetsnivå. Målinger av studentene ble gjennomført på høstsemesteret 2021 (september måned) og de vil bli målt igjen på vårsemesteret 2022 (mai måned). Da vil studentene også få et innblikk hvordan det står til med deres livsstil og helse.

 

Mine arbeidsoppgaver i prosjektet:

Hovedoppgavene mine i prosjektet var å rekruttere deltakere til prosjektet og gjennomføre datainnsamlingen (målingene). Rekrutteringsprosessen varte i to uker, og i løpet av perioden stod jeg fire dager på stand ved inngangen til Vrimlehallen i campus i Kristiansand. Jeg sto på stand sammen med Camilla Bjornes, vitenskapelig assistent. Sammen forsøkte vi å rekruttere deltakere fra målgruppen vår- studenter som nettopp hadde flyttet hjemme ifra og var førstegangsstuderende. Da rekrutteringen var ferdig endte vi opp med totalt 47 inkluderte deltakere, noe som var gøy ettersom vi hadde som mål om å rekruttere 40 studenter. Etter rekrutteringen organiserte jeg datainnsamlingen slik at alle deltakerne fikk et oppmøtetidspunkt for testing. De fysiske testene foregikk på testlabben på Olympiatoppen sør og jeg var ansvarlig for å måle kroppssammensetning ved hjelp av en InBODY, måle midjemål og høyde.

 

Mitt læringsutbytte:

Det var veldig lærerikt å delta i datainnsamlingen i forskningsprosjektet. Jeg lærte mye om forskningsprosessen, både fra rekruttering til gjennomføring av målinger, og hva det innebærer av forberedelser og arbeidet som ligger bak et forskningsprosjekt. Det at jeg fikk muligheten til å bidra i prosjektet har gitt meg erfaring som jeg tar med meg videre i mitt eget masterprosjekt. Jeg er et sosialt vesen av natur så for meg var gøy å rekruttere, samt hilse på nye studenter og engasjere dem i å delta i forskning.