0
Hopp til hovedinnhold

Ismail Mahammed

Ismail Mahammed
Samfunnsplanlegging, by- og regionalutvikling
Fakultet for samfunnsvitenskap
25. april 2020

Vindkraft eller vindpark?

I Norge er det et stadig økende behov for energi, og nasjonen er et av de landene i verden med mest ambisiøs klimapolitikk. Om alt skal fungere på fornybar energi, hvordan skal vi få det til? Dette har ført til satsinger knyttet til vindkraft som ren, fornybar energi – vindkraftutbyggingsalternativt har tent ild i klimadebatten.

WINDPLAN er et forskningsprosjekt ved Instituttet for Global utvikling og Samfunnsplanlegging. Prosjektet handler om å kartlegge hvordan norsk vindkraftpolitikk har utviklet seg de siste 20 årene. I tillegg er målet å forstå konflikten knyttet til konsesjonsprosessene som gjerne pågår i flere år. Dette prosjektet skal undersøke hvordan politiske rammer og planleggingsprosesser påvirker lokalbefolkningens aksept av vindkraftutbygging. Generelt har det blitt forsket på vindkraftutbygging i Norge, men fokuset har vært preget av et naturvitenskapelig perspektiv. WINDPLAN skal gjennom dette forsøke å forstå konflikter rundt vindkraftutbygging som en del av et bredere perspektiv på utviklingen av lokalsamfunn.

Min rolle i forskningsprosjektet var som forskningsassistent, med Hanne Haaland som veileder. Arbeidsoppgavene gikk ut på å kvantifisering a-tekster som omhandlet Midtfjellet vindkraft som ligger i Fitjar kommune. I tillegg samlet jeg inn relevante dokumenter fra NVE, kommune og Fylkeskommune der jeg så på hvordan forskjellige aktører har reagert på konsesjonsprosessen. Midtfjellet Vindkraft har vært en av de mest omdiskuterte prosjektene i Norge. Konsesjonsprosessen startet i 2005, og i dag er vindmøllene oppe og svinger rundt. Prosessen har vært ubehagelig for alle aktører og parter involvert. Å jobbe med prosjektet har vært veldig spennende, lærerikt og utfordrende. Jeg må nok si, at konflikten rundt vindkraftutbygging er et tema som jeg kunne tenkt meg å skrive om i forbindelse med masteroppgaven min.

Om du for muligheten til å bli forskningsassistent, grip sjansen!