Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Matias Knudsen

Matias Knudsen
Medieproduksjon
Fakultet for humaniora og pedagogikk
19. november 2021

Videoproduksjon for forskningsprosjektet RePast

Min deltakelse i forskningsprosjekt har vært å lage en video som presenterer funnene i det internasjonale prosjektet «RePast. Negotiating troubled pasts». Prosjektet har gått over flere år og handler om hvordan ulike europeiske land håndterer og lever videre med sin vanskelige historie (troubled past) innen følgende fire områder: Historie,  politikk, kunst/kultur og medier: https://www.repast.eu/ (Lenker til en ekstern side.)

Prosjektet var i sluttfasen og UiA-forskerne i prosjektet, Kenneth Andresen og Abit Hoxa, skulle produsere en video som skulle brukes som en rapport med noen av funnene i prosjektet.

Jeg var student på mediefag, og min jobb har vært å gjøre videoopptak med Abit, og klippe disse sammen med intervjuer som er foretatt som en del av datainnsamlingen i RePast.

Manus ble skrevet først, deretter planla vi opptakene med Abit Hoxa. De ble gjort utendørs, og markerer at han har en rolle som hovedforteller i videoen. Hans utsagn introdusere og forbinder utdrag fra intervjuene med personer fra de landene som er med i prosjektet. Intervjuene bestod dels av deres egne minner og dels av fortellinger om andres minner og forholdet til landets vanskelige fortid. Disse var på mange forskjellige språk (gresk, polsk, spansk, albansk). De måtte oversettes til engelsk, derfor var det å legge inn undertekster også en del av mitt arbeid.

Intervjuene var gjort av ulike mennesker, og med ulike kameraer, så jeg har fargejustert for å gi videoen et mest mulig helhetlig preg.

Jeg synes det er positivt at jeg som mediestudent har kunnet bidra med mine ferdigheter i et forskningsprosjekt ved UiA.