Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ingunn Tønnevold Hansen

Ingunn Tønnevold Hansen
Samfunnsfag i lektorutdanningen
Avdeling for lærerutdanning
07. august 2017

"Vend i tide, det er ingen skam å snu"

«Hvordan påvirkes elevenes muntlige deltakelse i samfunnsfag av klassemiljøet? Og på hvilken måte jobber læreren for å etablere et godt klassemiljø?»

Det var slik problemstillingen i forskningsoppgaven min skulle lyde. Slik ble det ikke.

«Hvordan påvirkes elevenes muntlige deltakelse i samfunnsfag av klassemiljøet? Og på hvilken måte jobber læreren for å etablere et godt klassemiljø?»

Det var slik problemstillingen i forskningsoppgaven min skulle lyde. Slik ble det ikke.

Forskning i skolen er ikke bare enkel, særlig ikke første gangen man skal gjør det. Min skrivepartner og jeg bestemte oss, lykkelig uvitende, for å skrive om sammenhengen mellom muntlig deltakelse i samfunnsfag og klassemiljø i videregående skolen. Vi observerte noen timer i tre ulike klasser, og intervjuet de respektive lærerne om timen og deres tanker om temaet vårt. Men å beskrive den antatte sammenhengen problemstillingen viser til, skulle vise seg å bli vanskeligere enn først tenkt. Timene vi observerte ga ikke mye tydelig materiale. Da vi intervjuet lærerne var noen av dem mer med på tankerekken vår enn andre, men fra alle kanter ble det tydelig at problemstillingen skulle bli vanskelig å faktisk gjennomføre. Da veilederne våre lente mot samme slutning, besluttet vi, tidlig i mars, å legge problemstillingen på is; den var rett og slett for diffus og ble nok for omfattende for våre rammer.

Midten av mars nærmet seg, og der satt vi, uten noen form for idé om hva vår store oppgave skulle handle om. Heldigvis ble rammene for hva som kunne være tema i oppgaven, utvidet. Vi bestemte oss for å skille lag for å kjempe videre på egen hånd. Min vei gikk til sosiologien, hvor valget falt på tematikk omkring ungdom og radikalisering. Problemstillingen jeg endte opp med lød slik:

«Hva er årsakene til at noen unge utvikler ekstreme holdninger?»

Dette skulle vise seg å være en svært mye lettere oppgave å håndtere, kanskje særlig fordi den ikke var basert på egen forskning, men heller som en teoretisk analyse av allerede eksisterende litteratur. Oppgaven var spennende å arbeide med, og jeg vurderer sterkt å gå videre med tematikken på masteroppgaven som nærmer seg med stormskritt. Da blir det jo i tillegg basert på egen forskning!

Å skulle gjøre et stykke skikkelig forskningsarbeid er spennende og krevende. Denne gangen endte det ikke helt etter planen. Fordi jeg fikk være med å samle inn data er jeg likevel fornøyd med utbyttet jeg fikk av prosessen. Hvis den opprinnelige problemstillingen hadde vært annerledes hadde kanskje sluttresultatet også blitt en oppgave basert på egen forskning. Alt i alt synes jeg opplegget har vært spennende, men er glad for at jeg byttet tema.

«Vend i tide, det er ingen skam å snu» er visst ikke bare nyttig i fjellet…