Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ingun Midgard og Hilde Stakkeland

Være sammen
Fakultet for humaniora og pedagogikk
28. august 2018

Være Sammen

Vi har hatt spennende timer med hodetelefoner på øret og hørt på Heidi Omdal og Pål Roland intervjue om “Være sammen”. “Være sammen” er et kompetanseløft for tidlig endringsarbeid i barnehagen.

Den autoritative voksne er et grunnleggende prinsipp i “Være sammen”. Det var et ord som gjentok seg mye gjennom alle intervjuene og noe alle hadde hatt veldig mye fokus på. Noen av barnehagene hadde brukt andre metoder som straffestol, før de ble med i “Være sammen”. De så nå hvor lite riktig det var å forlate et barn alene på en stol når barnet hadde gjort noe det ikke skulle. De hadde lært hvor viktig det var å være tilstede og støtte barnet sine følelser, å være en autoritativ voksen. De hadde klart å implementere dette godt inn i barnehagene. Hvilken voksen er du? Hvorfor er du det? Det å klare å bygge gode relasjoner og i tillegg klare å være respektfull og varm grenssesettende er den aller beste måte å kunne møte et barn på. Det var spennende å høre hvordan de hadde klart å få dette så bra til. Det var med å øve, øve og øve. Deretter var det å reflektere og endre seg og igjen være med barna og øve.

Vi har hatt spennende timer med hodetelefoner på øret og hørt på Heidi Omdal og Pål Roland intervjue om “Være sammen”. “Være sammen” er et kompetanseløft for tidlig endringsarbeid i barnehagen. Kursene gir blant annet verktøy for å implementere den varme og grensesettende voksenstilen. VI har lært mye og googlet underveis for å sette oss inn i uttrykk vi ikke hadde kjennskap til.

Et av uttrykkene som stadig ble nevnt i intervjuene er IGP (Individ - gruppe -plenum). Dette er en strukturert metode som brukes for å sikre medvirkning på arbeidsplassen og som fører til at beslutninger blir tatt i fellesskap. Dette var en metode vi ikke hadde hørt om. Vi er veldig positiv til tanken på at alle sin stemme skal bli hørt, at alle får medvirke. Metoden er bra å bruke for å finne ut av hva som er viktigst og hva en skal prioritere å jobbe med. Samtidig bidrar denne metoden til at man kan utvikle et felles fagspråk, og at man knytter teori og praksis sammen.

Et annet ord vi måtte finne mer ut av var SIP-modellen. Den handler om barnets sosiale informasjonsbehandling og sosiale tilpasning. Det er et veldig fint redskap for å avdekke barns atferdsmønster. Vi kan se utfordringer med at denne modellen kan bli litt komplisert for nye voksne i barnehagen uten erfaring og at det kan bli språklige utfordringer for de som har et annet morsmål enn norsk. Men spesielt for pedagoger ser vi nytten av å kunne bruke SIP-modellen, blant annet til veiledning med å hjelpe de og forstå barnets atferd ut i fra konteksten de er i.

Den autoritative voksne er et grunnleggende prinsipp i “Være sammen”. Det var et ord som gjentok seg mye gjennom alle intervjuene og noe alle hadde hatt veldig mye fokus på. Noen av barnehagene hadde brukt andre metoder som straffestol, før de ble med i “Være sammen”. De så nå hvor lite riktig det var å forlate et barn alene på en stol når barnet hadde gjort noe det ikke skulle. De hadde lært hvor viktig det var å være tilstede og støtte barnet sine følelser, å være en autoritativ voksen. De hadde klart å implementere dette godt inn i barnehagene. Hvilken voksen er du? Hvorfor er du det? Det å klare å bygge gode relasjoner og i tillegg klare å være respektfull og varm grenssesettende er den aller beste måte å kunne møte et barn på. Det var spennende å høre hvordan de hadde klart å få dette så bra til. Det var med å øve, øve og øve. Deretter var det å reflektere og endre seg og igjen være med barna og øve.

Alle barnehagene har klart å implementere arbeidet med “Være sammen” i sin barnehage. Det var jevnlige kurs sånn at nye ansatte også tidlig fikk kunnskap om prosjektet. Det var fint å høre om det gode samarbeidet de hadde på tvers av barnehagene med god delekultur og jevnlige møter med god struktur. Alle styrerne nevnte også at de ikke hadde klart dette prosjektet uten å ha barnehagesjefen i ryggen. Hun var virkelig en entusiastisk leder, som viste vei. Det at de også klarte å få nye prosjekt til å skli inn i det allerede etablerte arbeidet med “Være sammen” var også veldig bra. Ansatte tenkte ikke at det var mange forskjellige prosjekter de holdt på med på en gang, de implementerte det inn i planene de hadde laget fra før.

Det var også fint å høre at de hadde et godt system i arbeidet sitt. Alle hadde laget permer hvor nye prosjekter som den nye rammeplanen ble systematisk satt inn i. Det ble også laget plakater som tydeliggjorde for foreldre og ansatte hva det var fokus på i barnehagen. Disse plakatene hang i garderoben, pauserommet og til og med på do. Det må være veldig fint å komme i barnehager hvor de har så godt system i papirene sine og i tillegg en tydelig måte å vise frem hva de jobber med i barnehagen.

Det var veldig lite negativt å høre i intervjuene. Det er veldig bra at alle var så entusiastiske. Det er ingen tvil om at det må være veldig spennende å jobbe med “Være sammen”. Vi liker veldig godt at en kan bruke kjernekomponentene fra “Være sammen” til å implementere nye prosjekt. Vi har jobbet lenge i barnehage, og for oss virker det helt fantastisk å klare å bruke en metode på å kunne binde mange prosjekter sammen.

Vi er veldig glad for at det var spennende, lærerikt og ikke minst veldig interessant det vi skulle transkribere. For det har blitt noen timer foran skjermen. Lite visste vi at 60 min med intervju ble til 10000 ord.:)

Ingun og Hilde