Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Elise Moland Hansen og Ingrid Skudal Egede-Nissen

Elise Moland Hansen og Ingrid Skudal Egede-Nissen
Grunnskolelærerutdanning 5-10
Avdeling for lærerutdanning
15. juni 2022

Ungdomsprosjekt mot utenforskap

Vi heter Elise Moland Hansen (25) og Ingrid Skudal Egede-Nissen (26), og har nettopp levert vår masteroppgave ved avdeling for grunnskolelærerutdanning 5-10. Våren 2022 fikk vi muligheten til å forske på et nyoppstartet ungdomsprosjekt, der formålet er å forebygge utenforskap gjennom demokratiopplæring. Vi ble i den forbindelse invitert til å delta i et forskningsprosjekt gjennom våre veiledere på masteroppgaven, Irene Trysnes og Katja H.W-Skjølberg. I dette blogginnlegget vil vi fortelle om gjennomføring av vårt masterprosjekt, og våre refleksjoner rundt prosessen. 

Ungdomsprosjektet vår masteroppgave baseres på, har som hovedmål å motvirke hatefulle ytringer og hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme gjennom demokratiopplæring av ungdom. Formålet med prosjektet er å gi ungdommene kunnskaper og verktøy som kan bidra til inkludering, mangfold, likeverd og deltakelse. Hovedmålgruppen til prosjektet er ungdom som av ulike årsaker faller utenfor, som i liten grad deltar i demokratiske prosesser og er særlig underrepresentert i det offentlige ordskifte.

Som masterstudenter gjennomførte vi en casestudie med feltarbeid som metode, der vi gjennomførte observasjoner og intervjuer. Vi har intervjuet prosjektlederne og fire deltakere. Feltarbeidet hadde en varighet på ca 9 uker. Vi observerte ca en gang i uka, der vi for det meste var på bygget ungdomsprosjektet fant sted, men var også med på ulike arrangementer. Målet var å utforske hvordan dette prosjektet arbeider med demokratiopplæring som forebyggende strategi mot utenforskap. 

Vår opplevelse av å være masterstudenter er at det har vært en utfordrende, men spennende prosess. Vi har hatt en fleksibel hverdag, men likevel jobbet jevnt og strukturert gjennom hele perioden. Spesielt godt samarbeid mellom oss har vært en viktig faktor. Deltakelse i forskningsprosjektet har gitt oss en ekstra motivasjon, og har bidratt til økt faglig utvikling på feltet.