0
Hopp til hovedinnhold

Trine Brynjulfsen

Trine Brynjulfsen
Folkehelsevitenskap
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
10. desember 2018

Triatlet- selv om halvveis til hundre

Våren 2018 ble jeg spurt om å delta i et samarbeidsprosjekt mellom UiA, Norges Triatlonforbund, Kristiansand Triatlon og TriQuart. Prosjektet skulle rekruttere godt voksne menn og kvinner (over 55 år) som skulle gjennomføre en tre måneders treningsintervensjon med tre treninger i uka med fokus på svømming, sykling og løping. I tillegg til treningsøktene ble det gikk veiledning om sportsernæring og psykologisk stress relatert til trening.

I etterkant av treningsintervensjonene skulle deltakerne delta på TriQuart. Det ble ikke stilt noen krav til fysisk form, annet enn at deltakerne ikke skulle ha deltatt i triatlon tidligere.

Målet med studien var å beskrive eldre deltakers erfaringer med en slik treningsintervensjon, samt presentere treningsintensitet- og belastning gjennom intervensjonen, samt beskrive endringer i maksimalt oksygenopptak og laktatgrense.

Jeg er selv masterstudent på folkehelsevitenskap på andre året og så på dette som en mulighet til å tilegne meg nyttig kunnskap om gjennomføring av et forskningsprosjekt i samarbeid med erfarne forskere. Min rolle i prosjektet var å utarbeide intervjuguide i samarbeid med andre prosjektansatte, gjennomføre fokusgruppeintervjuer med fokus på deltakernes erfaringer med treningsperioden og TriQuartkonkurransen og i etterkant transkribere disse intervjuene.

Ved å delta på et slikt prosjekt har jeg fått et innblikk i, og en større forståelse for arbeidet som ligger bak resultater presentert av forskning. Jeg har underveis i arbeidet fått mye god veiledning av andre prosjektansatte, men også blitt kastet ut i situasjoner som jeg fra tidligere ikke er så kjent med på egenhånd. Det har vært utrolig spennende og lærerikt, og gitt meg relevant kunnskap og erfaring for egen datainnsamling og oppgaveskriving.