Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Lisbet M. Grorud, Susanne Kyllinggstad og Kirsti C. Halvorsen

Scool In
Fakultet for humaniora og pedagogikk
03. januar 2018

Transkribering av "School In"

Vi har vært så heldig å få transkribere til prosjektet «school in». School In er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agder og fem Agder-kommuner. Prosjektet administreres av kommunalsjefen for oppvekst i Vennesla kommune, Steinar Harbo, og ledes av professor Jorunn H. Midtsundstad ved UIA.

Prosjektet dreide seg om å transkribere fire fokusgruppeintervjuer. Å delta i dette prosjektet har vært utrolig lærerikt og spennende, samtidig til tider utfordrende. Gjennom prosjektet har vi lært å kjenne oss selv bedre, hvor vi blant annet fikk testet tålmodigheten og konsentrasjonen vår. Vi har fått sett på likheter og ulikheter mellom lærerne på skolene, og hvordan de legger opp undervisningen. Vi får også en innsikt i hva som fungerer og hva som ikke fungerer i skolene. Det har vært fascinerende å se hvor ulikt informantene har svar på samme spørsmål, og hvor forskjellig spørsmålene oppfattes.

Vi har lært hvordan transkribering fungerer og hvilke kvalitetskrav som stilles for å sikre gode funn i et vitenskapelig prosjekt. Prosjektet har gitt oss relevant arbeidserfaring som er knyttet til vår egen utdanning og som vi kan ta med oss i fremtidig jobbsøking. Samtidig som det er spennende å få en liten innsikt i hvordan dette prosjekter foregår og hvordan det utføres.

Alt i alt er transkribering tidskrevende, men vi sitter igjen med så mye mer. Med innsikt i ulike skoler og problemstillinger fra teori til praksis.