Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

E. Bjerknes

Pesticide Story
Fakultet for humaniora og pedagogikk
11. desember 2020

Transkribering av intervjuer i et miljøhistorisk prosjekt

Forrige semester fikk jeg tilbud om å transkribere intervjuer for en doktorgradsstudent i historie. Disse intervjuene er en del av et miljøhistorisk prosjekt med fokus på generasjoner av gartneres syn på bruken av plantevernmidler.

Som student i historie var det lærerikt å få være med på et slikt prosjekt og lære mer om bruken av kvalitativ metode. Denne typen metode gjør at en får en dypere forståelse av intervjudeltagerne enn ved kvantitativ metode, og ga innsikt i hvordan denne typen metode kan brukes i historieforskning og hvordan muntlig historie kan gi rikt materiale.

Selv om det å transkribere kan være krevende med å tyde hva som blir sagt med mange ulike dialekter, ord og faguttrykk. Særlig i begynnelsen, men man lærer raskt. Jeg brukte et transkriberingsprogram som hjalp veldig på effektiviteten da det ga muligheter for snarveier og samspill mellom skriving og lytting som jeg fant mer krevende uten. Så det var svært interessant og jeg sitter igjen med mye mer kunnskap enn jeg hadde før jeg fikk ta del i et slik forskningsprosjekt. Det at jeg fikk denne muligheten har gitt meg en økt forståelse for hvor mye arbeid det legges ned i denne typen jobb og hvordan man kan gjennomføre et intervju i en slik prosess.

Jeg håper flere ser mulighetene med å delta i denne typer forskningsprosjekter da det er en veldig lærerik metode for å forstå forskningsarbeid nærmere. Man sitter igjen med kunnskaper om metoder og innenfor områder man ellers kanskje ikke ville fått like godt innblikk i på andre måter. Jeg er glad jeg fikk ta del i dette prosjektet og håper jeg kan være med på flere i fremtiden.