Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Thomas Johnsen og Cathrine Elise Netskar

Entreprenørskap og Innovasjon
Handelshøyskolen ved UiA
17. desember 2020

Transkribering av intervjuer

I dette prosjektet transkriberes lydfiler av intervjuer som er gjort av studenter på NTNUs entreprenørstudie. Det var 2 studenter som var engasjert i dette arbeidet og her er våre erfaringer.

Mitt navn er Cathrine og min akademiske bakgrunn er bachelor i globale utviklingsstudier ved UiA. I løpet av utdanningen min gjennomførte jeg en kvalitativ studie på svangerskapsomsorg i Indonesia. Videre har jeg ambisjoner om å ta en mastergrad i Human Security. Da jeg fikk spørsmålet om jeg kunne tenke meg å bidra i forskningsprosjektet med transkribering, så jeg på det som en gylden mulighet til å forbedre mine egne transkriberingsferdigheter, få innsikt i et forskningsprosjekt og bli kjent med folk utenfor mitt eget fakultet.   

Det har vært veldig interessant å få innblikk i hvordan Stine og Dag Haakon har gjennomført intervjuene sine. Jeg har ikke bare fått forbedret mine egne transkriberingsferdigheter, men og hentet lærdom intervjuteknikker, hvordan bedre sortere ut informasjon og hvordan følge opp denne i løpet av samtalen. Transkriberingen i seg selv er en tidkrevende prosess, og kan til tider føles som en tålmodighetsprøve, men har vært veldig nyttig mot min mot fremtidige masterskriving. Dessuten har jeg fått innsikt i et nytt og spennende fagfelt.  

Mitt navn er Thomas og jeg er en engasjert student som holder på med en masteroppgave om renhold i historie samtidig som jeg er politisk nestleder i velferdstinget og mentor i God Start på HumPed-fakultetet.

Å transkribere lydfiler viser seg å være overraskende vanskelig, jeg trodde i utgangspunktet det bare ville være å spille av lydfilen og stort sett skrive av, med litt pausing, men nei så lett skulle det ikke være! Den beste metoden frem til nå har vist seg å være å redusere farten på lydfilen til 50-75% og transkribere derfra. Men noen ganger så forsvinner ord i denne farten fordi når vi snakker så sier vi av og til bare deler av ord som dermed kun gir mening i kontekst og kun kan forstås når filen spilles av i normal fart. Jeg ser likheter med dette og håndskrift som jeg har transkribert i et annet oppdrag, hvor det er mye enklere å forstå setningen først, så enkeltordene, fordi det ofte skrives med litt snarveier. Utenom de tekniske utfordringene som det er litt spennende å optimalisere, så lærer jeg mye av selve intervjuene, studiet det intervjues om er spennende og studentene har sterke meninger om hva faget har å si for dem.

Vi anbefaler alle å delta i et forskningsprosjekt hvis muligheten byr seg! Det gir en god forsmak på hvordan det er å forske på en litt annen måte enn det å bare studere.