Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Thea Myrvang Johnsen, Jostein Nevervei og Karen Ueland

Kommunikasjon
Fakultet for humaniora og pedagogikk
18. juni 2021

Transkribering av intervju om Jens Bjørneboes barndom

Vår deltakelse i forskningsprosjektet har vært å transkribere intervjuer som er gjort med medvirkende i et dokumentarprosjekt om Jens Bjørneboes barndom i Kristiansand

Vi ble kontaktet av vår lærer på mediefag, Siri Hempel Lindøe, som jobber med en dokumentarfilm om Jens Bjørneboe sammen med sin kollega ved filmstudiene ved UiA, Trond Arntzen. Dokumentarprosjektet er under utvikling og det var behov for å transkribere flere av intervjuene som allerede er gjort, og som skal brukes til en pilot som en del av søknadsprosessen med å skaffe eksterne midler til produksjonen. Intervjuene vi jobbet med var med personer som hadde truffet Jens Bjørneboe som barn, eller Vallen, som han ble kalt på den tiden. Noen intervjuer var bare lyd og noen var videoopptak.

 

Vi fordelte intervjuene mellom oss og jobbet hver for oss med transkriberingen. Vi fikk tildelt en mal for hvordan vi skulle skrive inn dialoger og samtidig få med andre relevante lyder som var hørbare. Vi utviklet etter hvert egne teknikker for hvordan vi syntes det var enklest å transkribere. Noen av oss syntes det var enklest å høre gjennom intervjuet flere ganger for å finne sammenhengen og plukke opp nye ord etterhvert, mens andres syntes det var lettere å gjøre seg helt ferdig med setningene før de gikk videre.

 

Det har vært lærerikt å få være med å transkribere. Vi har både funnet teknikker for å transkribere bedre, og samtidig fått en innsikt i hvordan intervju for dokumentarproduksjon gjennomføres. Det kan absolutt anbefales å ta del i et slikt prosjekt