0
Hopp til hovedinnhold

Lars Kristian Lia

Utøvende musikk - LAPTOP, bachelor
Fakultet for kunstfag
10. desember 2018

Togetherness - Vibrant Matter Collective

Gjennom min deltakelse i Togetherness - Vibrant Matter Collective har jeg igjen blitt påmint om viktigheten av å lytte, og også oppdaget nye måter å gjøre det på. Prosjektet reiser også mange etiske og filosofiske problemstillinger som jeg tar med meg videre inn i de musikalske FoU-oppgavene som ligger foran meg.

Hva er prosjektet?

I løpet av høstsemesteret 2018 har jeg fått anledning til å være en del av Togetherness – Vibrant Matter Collective som er et forskningsprosjekt under ledelse av prof. Tony Valberg ved fakultet for kunstfag på UiA. Gjennom en bred tverrfaglig tilnærming undersøker og eksperimenterer prosjektet med nye måter å bebo en verden der mennesker, natur og teknologi samhandler på måter som forutsetter en mer horisontal tilnærming til forholdet mellom dem enn det en menneskesentrert tilnærming til jordens enorme mangfold gir. Togetherness – Vibrant Matter Collective har samlet fagkompetanse innen kunstfag, biologi, teknologi og helsefag på høyt nivå for å utvikle ny kunnskap på dette området. Min rolle i prosjektet er hovedsakelig som musiker og bidra med min kunnskap om digitale instrumenter og digital bearbeiding av lyd, i tillegg til å være en av deltakerne.

Hva har vi gjort?

I prosjektet har det blant flere utviklingsmøter også blitt holdt musikalske workshoper. Her har vi hatt fokus på en nytolkning av den engelske komponisten Cornelius Cardews hovedverk: The Great Learning. Virkemidlene som ble brukt for å gi våre tolkninger et mindre menneskesentrert fokus var steiner, stemmeklang, elektronikk og ulike fløyter. Etter som menneskelige og ikke-menneskelige aktanter skapte lyd i fellesskap tok vi opptak, og opptakene ble i senere tid mikset sammen til en egen komposisjon uavhengig av Cardews partitur.

En annen workshop ble gjort med den britiske field-record-nestoren Jez Riley French.

https://jezrileyfrench.co.uk

https://www.youtube.com/watch?v=9GTVAF9dZhU

https://www.youtube.com/watch?v=i44DDWfkS5I

Prosjektet hadde i samarbeid med fakultet for kunstfag invitert French til workshop og å gjøre field-opptak for og sammen med oss over en to dagers periode i november. Både French’ tekniske løsninger, og den tilnærming han viste i forhold til oversette (overhørte!) lydverdener fra ikke-menneskelige aktanter var verdifulle for prosjektet. French bidro med veiledning i å gjøre denne type opptak av lyder som hører hjemme i samfunnet vi befinner oss i, men som det er liten bevissthet om fordi de er så svake, fordi de ikke står i relasjon til mennesker eller fordi de ligger utenfor vårt hørbare register. Det kan være lyden av ulike små livsformer som det knapt er registrert og dokumentert lyd fra, lyden av rom som det i Kristiansand rådhus på natten, lyden av vann i ulike former, osv. Lydene skulle tas med i prosjektet som en begynnelse til et kommende arkiv for en ikke-menneskelig lydverden. Dette arkivet står til rådighet for meg og andre musikere når en senere skal komponere eller live-sample i prosjektets ånd.  

Hva har jeg lært?

Gjennom min deltakelse i Togetherness - Vibrant Matter Collective har jeg igjen blitt påmint om viktigheten av å lytte, og også oppdaget nye måter å gjøre det på. Det gjelder både tekniske løsninger i forbindelse med live-recording (mikrofonbruk, opptaksutstyr, plassering), men også betydningen det har for enhver musiker å lytte. Prosjektet reiser også mange etiske og filosofiske problemstillinger som jeg tar med meg videre inn i de musikalske FoU-oppgavene som ligger foran meg.

Lars Kristian Lia