Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Thea Elisabeth Myra

Thea Elisabeth Myra
Thea Elisabeth Myra
Fakultet for samfunnsvitenskap
04. juni 2021

Tiltak og planer mot diskriminering i skolen

Min deltakelse i forskningsprosjektet har vært å analysere dokumenter og handlingsplaner som omhandler arbeid mot rasisme og diskriminering i skolen. 

Jeg fikk en forespørsel av Katja Skjølberg og Irene Trysnes om å være med på å undersøke hvordan arbeidet mot rasisme og diskriminering i skolen foregår. Det overordnede prosjektet tok sikte på å undersøke hvilken rolle samfunnsfaget har når det kommer til inkludering og flerkulturell forståelse generelt, og i forebygging av rasisme og hatefulle uttrykk spesielt. Prosjektet har også studert rammene rundt det arbeidet som foregår i klasserommet, og som et ledd i dette har jeg gjennomført analyser av handlingsplaner. 

Dokumentanalysen jeg gjennomførte innebar å analysere dokumenter i tre kommuner i Agder og tilgjengelige handlingsplaner til ungdomsskoler i de tre valgte kommunene. Målet var å finne ut hvilke tiltak som prioriteres i skolen for å forebygge rasisme og diskriminering. Sentralt i arbeidet med prosjektet har vært prosessen med å finne dokumenter som kan brukes, på internett, lese og analysere disse, og kategorisere dem i hvilke tiltak som kan ses i sammenheng med arbeid mot rasisme og diskriminering. 

Min deltakelse i prosjektet har gitt meg en forståelse av skolens mandat og plikt når det kommer til å forebygge rasisme og diskriminering, og hvordan det ser ut til at denne plikten iverksettes gjennom handlingsplaner. Prosjektet har vært nyttig for min egen del også, da jeg om to år er ferdig utdannet lærer. Prosjektet har bidratt til at jeg har fått innblikk i hvilken plass rasisme har i ulike ungdomsskolers handlingsplaner.