Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Robert L. Kamal

Robert L. Kamal
Pedagogikk Masterprogram
Fakultet for humaniora og pedagogikk
13. desember 2017

The INCOM-Project: Inclusive Community-Sensitive Teaching Methods

Jeg har vært vitenskapelig assistent denne høsten (2017) i et forskningsprosjekt ved navn «INCOM-prosjektet: Inclusive Community-Sensitive Teaching Methods». Prosjektet har til hensikt å utforske og utvikle kunnskap om sammenhengen mellom klasseromsundervisning, undervisningsinnhold og kulturelle aspekter som er relevant for å forbedre undervisning for elever i skolen.

Høsten 2017 fikk jeg mulighet til å være med på et spennende forskningsprosjekt, som har til hensikt å utforske og utvikle kunnskap om sammenhengen mellom klasseromsundervisning, undervisningsinnhold og kulturelle aspekter som er relevant for å forbedre undervisning for elever i skolen. Prosjektet er kalt ‘‘INCOM-prosjektet: Inkluderende, kultursensitive undervisningsmetoder.’’ (The INCOM-Project: Inclusive Community-Sensitive Teaching Methods).
Utdanning i dag preges av samtidens globalisering og et økende mangfold av elever med ulike læreforutsetninger og kulturbakgrunn, hvilket kan by på utfordringer så vel som muligheter. Et sentralt didaktisk problem som dette prosjektet løfter frem i den sammenheng, dreier seg om hvorvidt det kan være forhold ved klasseromsundervisning og det innhold som formidles og selve måten dette gjøres på, som har en inkluderende eller ekskluderende virkning på elever det undervises for. Med andre ord så handler det om å studere undervisning for å få mer kunnskap om undervisningsinnholdet og for å kunne vurdere hvorvidt den oppfattes relevant for ulike elevgrupper i skolen, og da særlig elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Hensikten med prosjektet er altså: 1) å samle kunnskap på området ved å gjennomføre empirisk forskning i skole, 2) og videre identifisere og utvikle mer inkluderende kultursensitive undervisningsmetoder på bakgrunn av undersøkelsene.
I forbindelse med forskningsprosjektet ble det gjennomført en pilotstudie i Norge i september, og det er den delen av INCOM-prosjektet jeg fikk være med å bidra i rolle som vitenskapelig assistent. Vi var to studenter og to prosjektledere som samlet inn data gjennom feltarbeid på en skole. Vi innhentet data ved å observere undervisning i to klasser på mellomtrinnet over to uker, og tok videopptak av et par undervisningstimer. I tillegg intervjuet vi kontaktlærerne og gjennomførte fokusgruppeintervjuer med noen av elevene.
I dette arbeidet har jeg fått verdifull innsikt i sentrale forskningsprosesser. Jeg fikk delta på forberedende møter, der jeg hadde mulighet til å komme med innspill i forhold til utarbeiding av observasjonsguide, intervjuguide og andre praktiske saker. Både jeg og den andre studenten følte at vi ble inkludert i arbeidet og at vi ble oppfattet som en del av forskningsgruppen, hvilket spilte en stor rolle med hensyn til ansvarsfølelse, engasjement, motivasjon og læringsutbytte.
Rollen som vitenskapelig assistent på et så stort forskningsprosjekt har vært krevende og til tider litt slitsomt, med tanke på det å renskrive notater og sortere datamateriale i etterkant. Dette til tross, så jeg kjenner at jeg nå sitter igjen med en større forståelse av hvordan det er å drive forskning og hva dette faktisk innebærer. Det har vært veldig læringsrikt, utfordrende og ikke minst morsomt. Jeg var litt i tvil i starten av semesteret på om jeg skulle klare å kombinere forskningsprosjektet med masterstudiet og jobb. Men nå angrer jeg ikke på at jeg tok det valget og takket ja til å bli med; for den erfaringen og kompetansen jeg har ervervet meg bare denne høsten, tror jeg kommer til å vise seg å være gullverdt når jeg, våren 2018, selv skal ut å forske og innhente data til min masteroppgave.
INCOM-prosjektet er tilknyttet Forskingsgruppen Didaktikk og NORDID-nettverket, som er et nordisk samarbeid mellom deltakere fra Norge, Danmark og Sverige. Det skal gjennomføres tilsvarende studier i Sverige og Danmark, med det samme målet: å utvikle mer kultursensitive og inkluderende undervisningsmetoder.
Det er spennende, aktuelt og veldig viktig, og jeg er glad for at jeg fikk ta del i det. Takk for muligheten og lykke til med arbeidet videre!
Robert L. Kamal