Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Even Andre Vrålstad & Markus Grendstad Rousseau

Even Andre Vrålstad & Markus Grendstad Rousseau
Global utvikling og samfunnsplanlegging – spesialisering i Samfunnsplanlegging, by- og regionalutvikling
Fakultet for samfunnsvitenskap
29. september 2021

Studenter under covid

Vi er to studenter som går master i samfunnsplanlegging, og ble invitert av professor Oddgeir Tveiten til å jobbe for han i et prosjekt. Prosjektet “Education and Learning after Covid-19“ er et prosjekt som samler inn data angående hvor godt studier har fungert, og studenters erfaring av overgangen til online undervisning som følger av Covid 19. Vår oppgave som studenter i dette prosjektet vår å bidra i utviklingen av spørreundersøkelsen, teste den og være med i publiseringsfasen. Spørreundersøkelsen ble administrert av forskningssenteret “Future Learning Lab“.

Vi har jobbet med prosjektet i sommer og avsluttet det i August. Per dags dato har spørreundersøkelsen blitt publisert på Canvas og er tilgjengelig for studenter på UiA. Undersøkelsen ble formulert på engelsk, men det ble tydeliggjort at studentene kunne svare på både norsk og engelsk i tekstboksene. Under utviklingen av spørreundersøkelsen fikk vi erfaring med å jobbe i plattformer for å utvikle spørreundersøkelser, og hvordan prosessen og bearbeidelsen av en slik undersøkelse kan foregå. Vi hadde ukentlige møter der vi diskuterte tematikken i spørreundersøkelsen, og kunne komme med innspill på hvordan den skulle formateres og hva som skulle bli inkludert. For eksempel bruker vi et relativt ukjent sosialt medie; Discord, som vi inkluderte i spørreundersøkelsen og som senere viste seg at 24% av studentene også brukte i til studiene. Det ble også gjennomført flere testrunder som ga oss nyttig tilbakemelding på hva som fungerte, og hva som kunne forbedres i undersøkelsen.  

 

I spørreundersøkelsen ble det spurt om hvordan studentene opplevde online undervisning, og hvordan det gikk å tilpasse seg den brå overgangen fra fysisk undervisning til online undervisning. I tillegg til å undersøke utfordringer med online undervisning, ønsket vi også å få vite hvilke positive aspekter studentene hadde opplevd med online undervisningen. I undersøkelsen ønsket vi å få frem studentenes stemmer og høre hva de hadde å si. Vi tilrettela for dette ved å ha flere tekstbokser gjennom undersøkelsen, for å gi studentene som deltok mulighet for å komme med utdypende kommentarer. Undersøkelsen fikk litt i underkant av 500 responser, og fleste av de kvantitative dataene ble fordelt på en Likert-skala på 1-5. Over en tredjedel svarte at de var relativt fornøyd med online undervisningen siden mars 2020, 15% var veldig fornøyd, 28% enten/eller og 17 relativt misfornøyd. To faktorer som tilsynelatende drar online undervisningen opp, er tilgjengeligheten og mulighet for opptak av timen. De som stiller seg mer negativt til online undervisning savner bl.a. den fysiske settingen, opplever mye problemer med det tekniske, eller sliter med å holde fokus og motivasjon. Nærmere 50% svarer at de selv lærte de nettbaserte verktøyene relativt fort, mens 5% sier at de fortsatt sliter med å finne ut av de ulike verktøyene. Et av de mest samstemte svarene i undersøkelsen var knyttet til utsagnet om studentene ønsket mer opptak av forelesninger. Der er det 73% som svarer at de er helt enige, og 19% som svarer relativt enig.