Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Inger Aschehoug Olsen & Maria Andresen

Bachelor i lektor m. fordypning i samfunnskunnskap
Avdeling for lærerutdanning
04. juni 2021

Studenter i forskningsprosjekt: Samfunnsfag i praksis

Vi har fått muligheten til å delta i forskningsprosjektet "Samfunnsfag i praksis, studenter i forskningsprosjekt". Vårt bidrag innebærer å dele våre funn fra dybdeintervju med samfunnsfaglærere. 

Vi fikk en forespørsel av våre veiledere Irene Trysnes og Katja H-W Skjølberg om å dele vårt materiale fra vår bacheloroppgave til forskningsprosjektet «Samfunnsfag i praksis»

Vårt bidrag til dette forskningsprosjektet har vært å dele våre funn fra dybdeintervju med samfunnsfagslærere på ungdomsskolen og videregående skoler. Vår oppgave omhandlet rasisme i skolen, med fokus på hvordan samfunnsfagslærere håndterer og arbeider med dette. Våre funn er derfor også relevante i forskningsprosjektet «Samfunnsfag i praksis», siden dette prosjektet har som mål å undersøke hvilken rolle samfunnsfaget har når det kommer til inkludering og flerkulturell forståelse generelt og i forebyggingen av rasisme og hatefulle uttrykk og handlinger spesielt.

På bakgrunn av egen praksis opplevde vi begge situasjoner med rasisme blant elever, og følte oss rådville i håndtering av dette. Vi ville derfor med våre intervjuer utforske lærernes erfaringer med rasisme blant elever i skolen, og vi var veldig interessert i å finne ut hvordan de håndterte slike situasjoner.

Vi synes det har vært svært interessant å være en del av dette, og synes det er spennende at vårt materiale vil være en del av et større forskningsprosjekt. Veiledningen vi har fått av Irene og Katja har vært lærerik, og vi er takknemlige for at vi fikk muligheten til å være med i dette forskningsprosjektet, som vi mener tar opp svært viktig tematikk.