Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Henriette Hovland

Folkehelsevitenskap
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
29. november 2017

Statlige og regionale aktørers pådriver- og understøtteroller i folkehelsearbeidet

Som en del av dette forskningsprosjektet var det interessant å undersøke hvordan aktørene selv oppfatter og reflekterer over egne roller og mandatet som ligger i de nye funksjonene i folkehelsearbeidet. 

Med innføring av Folkehelseloven i 2012 og nylige omorganiseringer i den sentrale helseforvaltningen har Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og fylkeskommunene fått nye pådriver- og understøtterroller overfor kommunene i folkehelsearbeidet. De nye rollene er lovpålagte, men i liten grad definert i lovverket.

Som en del av dette forskningsprosjektet var det interessant å undersøke hvordan aktørene selv oppfatter og reflekterer over egne roller og mandatet som ligger i de nye funksjonene i folkehelsearbeidet. 

Min rolle i prosjektet har vært å være med på prosessen med utarbeidelse av intervjuguider, selve rekrutteringen av informanter, i tillegg til å bistå med gjennomføringen av en rekke intervjuer. Jeg gjennomførte intervjuer med folkehelsekoordinatorer/ledere i fylkeskommuner, avdelingsdirektører og seniorrådgivere i Folkehelseinstituttet og i Helse- og omsorgsdepartementet. Intervjuene har foregått på telefon, Skype og som ansikt-til-ansikt intervju. Særlig utfordrende og interessant var det å få gjennomføre intervjuer med aktører som har vært sentrale i arbeidet med selve Folkehelseloven. I tillegg har jeg bistått med transkribering av intervju. Det har vært en tidkrevende prosess, men også veldig lærerikt.

Som tidligere bachelorstudent i folkehelsearbeid og nå masterstudent i folkehelsevitenskap ved Universitetet i Agder har arbeid og implementering av folkehelseloven stått som sentralt pensum gjennom hele utdanningsløpet. Det og nå ha fått mulighet til å fordype meg i sentrale spørsmål rundt rolleforståelsen hos disse aktørene i folkehelsearbeidet har vært veldig lærerikt, både faglig og det at jeg selv har fått prøve meg i forskerrollen. Erfaringene fra dette arbeidet er særlig nyttige nå i det videre arbeidet med eget mastergradsprosjekt.

Jeg har gjennom hele prosessen hatt tett samarbeid og oppfølging av prosjektleder førsteamanuensis Charlotte Kiland ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring.

 

Av

Henriette Hovland