Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Benedikte Western

Benedikte Western
Folkehelsevitenskap
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
02. november 2018

Spennende mulighet i prosjekt mellom UIA og Olympiatoppen

Høsten 2018 var jeg så heldig å få være med på bearbeiding av data til et samarbeidsprosjekt mellom Universitet i Agder og Olympiatoppen. Dette prosjektet er ledet av professor Monica Klungland Torstveit, stipendiat Thomas Birkedal Stenqvist samt sentrale aktører i Olympiatoppen Sentralt, og ser blant annet på energitilgjengelighet og konsekvenser av for lavt energiinntak hos noen av Norges elite-idrettsutøvere.

Det var utrolig gøy å få en slik mulighet, og er noe jeg kommer til å ha stor glede av under arbeidet med egen masteroppgave.

Lav energitilgjengelighet, altså et for lavt energiinntak sett ut ifra utøvers kroppssammensetning og treningsmengde, kan være helseskadelig over tid, og hemme idrettsprestasjon. Det er ikke alltid så lett å oppdage lav energitilgjengelighet, og konsekvenser kan blant annet være lav beintetthet og tretthetsbrudd, menstruasjonsforstyrrelser hos kvinner, andre hormonelle ubalanser, næringsstoffmangler og utslitthet. Gode screeningverktøy er derfor viktig. 
Min arbeidsoppgave som vitenskapelig assistent på dette prosjektet var å plotte data fra to store permer med ark, over til et format i Excel. Disse besto av innsamlede spørreskjema og blodprøveresultater fra mannlige og kvinnelige idrettsutøvere. Arbeidet krevde at man var svært nøye, da det var mange tall fra blodprøver, og mange svaralternativer på spørreskjemaene å holde styr på. Dette er tross alt en del av den informasjonen en mulig forskningsartikkel skal baseres på. 
Samme type spørreskjema som jeg arbeidet med i dette prosjektet skal jeg benytte i min masteroppgave på et utvalg som består av videregående skole elever på toppidrett og studiespesialisering. Med andre ord var det svært nyttig for meg å gjennomgå skjemaene, og bli ekstra godt kjent med dem.
I tillegg var dette god øving til man selv skal begynne å arbeide med masterprosjektet, og plotte og analysere data til sin egen oppgave.

Ved å delta i et forskningsprosjekt får man et innblikk i det arbeidet som ligger bak resultatene man får presentert i forskningsartikler. Det er ikke alltid man ser hvor mye tid, bearbeiding og analyser som ligger bak disse, så dette var veldig spennende. For de som skal gjøre undersøkelser eller forskning i forbindelse med en bachelor- eller masteroppgave, kan man lære mye av å delta i slike prosjekter, og er noe jeg vil anbefale å gjøre hvis man får muligheten.