0
Hopp til hovedinnhold

Vivian Solås, Christine Heggelund og Kirsti C. Halvorsen

Master i Pedagogikk
Fakultet for humaniora og pedagogikk
14. desember 2018

School-In

Nå på senhøsten er vi tre studenter som har fått være med på å transkribere og kodere ulike intervjuer fra dialogcafeer og refleksjonssirkler i forskningsprosjektet «School-In». Forskningsprosjektet har rettet fokuset på hvordan lærerne senker sine forventinger til ulike grupper elever. Disse forventingene er dermed med på hindre utviklingen av skolens kollektive ansvar for elevers læring.

Målstyring av skoler gjennom ulike former på målinger slik som PISA og nasjonale prøver sees på som viktig for å videreutvikle skolenes kompetanse og resultater. Noe som ikke vises i disse internasjonale og nasjonale undersøkelsene er lokalmiljøets holdninger og relasjonene mellom skole og nærmiljøet.

Vi har transkribert og kodet innhentet data som videre skal analyseres av forskerne i forskningsprosjektet. Tusen takk for at vi har fått lov til å bidra i dette forskningsprosjektet og få innsikt i en forskers hverdag. Vi er en erfaring rikere, med kunnskap som vi tar med oss videre i masterløpet vårt.