Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Henrik Mangseth

Henrik Mangseth
Master Idrettsvitenskap
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
13. desember 2017

SARA-eldre, en oppfølgingsstudie

For fire år siden ble den første SARA - eldre studien gjennomført i regi av forskningsgruppen PASTA (fysiologisk adapsjon til idrett, trening og fysisk aktivitet). Kort fortalt gikk studien ut på å undersøke effekten av vitamin C og E tilskudd på muskelmasse og muskelstyrke under et 12 ukers styrketreningsprogram, hos eldre menn. Studien i seg selv var ikke ment som oppfølgingsstudie, men etter at en av deltakerne tok kontakt med fakultetet ble oppfølgingsstudien en realitet. 

Oppfølgingsstudien fikk derfor mål om å kartlegge deltakerens fysiske form, og sammenligne dataene med de som ble gjennomført for fire år siden. Testbatteriet deltakerne gikk igjennom var maksimal muskelstyrke i høyre og venstre arm- biceps curl, og maksimal muskelstyrke i høyre og venstre bein- kneekstensjon. Muskeltykkelse og muskeltverrsnitt ble målt med ultralyd og musklene som ble undersøkt var Biceps brachii i overarmen arm og to muskler i fremside lår (rectus femoris og vastus lateralis). Kroppssammensetning i form av muskelmasse, fettprosent og beinmineraltetthet ble undersøkt med DXA (Dual-energy X-ray Absorptiometry). Et kostholdsregistreringsskjema og akselerometer festet til hoften skulle registrere den fysiske hverdagen til deltakerne. 

Min rolle i oppfølgingsstudien var å jobbe som vitenskapelig assistent. Her fikk jeg hovedansvar for rekrutering av deltakere samt alt logistikkarbeid. Siden det var mange tester som skulle gjennomføres fikk jeg ansvar for DXA maskinen hvor jeg da skannet og analyserte kroppssammensetningen til deltakerne. 

Jobben som vitenskapelig assistent har vært veldig nyttig for meg. De erfaringene jeg fikk med rekruterings- og logistikkarbeidet har jeg tatt med meg videre når jeg og mine medstudenter skulle sette i gang masterprosjektet vårt, noe som alt mye enklere. Arbeidet jeg gjorde på DXA maskinen har bidratt i senere tid til at jeg har blitt mer involvert i testing og trening av idrettsutøvere, noe som igjen har vært med å utvide nettverket mitt. Selv med master i idrettsvitenskap, er det mange rundt beinet når det kommer til gode jobber. Jeg har hørt at det positivt med erfaringsrelatert arbeid med slike komplekse maskiner som DXA, samt selve rollen som vitenskapelig assistent. 

Jeg vil takke medlemmene i forskningsgruppen PASTA og alle deltakere for at jeg fikk muligheten til å jobbe med dere.

 

Av

Henrik Mangseth