Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tilde Amanda Høvset og Thea Elise Sorknes

Tilde Amanda Høvset og Thea Elise Sorknes
Lektorutdanning (8-13)
Avdeling for lærerutdanning
04. juni 2021

Samfunnsfaglæreres arbeid mot rasisme

I februar 2021 fikk vi en forespørsel av veilederne for bacheloren vår, Katja H-W Skjølberg og Irene Trysnes, om vi ønsket å ta del i prosjektet med tittelen “Samfunnsfag i praksis og studenter i forskningsprosjekt”. Dette takket vi gledelig ja til.

Prosjektet er ledet av Skjølberg og Trysnes, og tar sikte på å undersøke samfunnsfagets rolle med utgangspunkt i inkludering og flerkulturell forståelse, samt forebygging av rasisme og hatefulle uttrykk og handlinger generelt. Prosjektet har også studert læreres arbeid med og håndtering av rasisme, ved å gjøre kvalitative intervjuer. 

Dette prosjektet så vi på som en fin mulighet til å lære mer om samfunnsfaglærerens rolle i undervisning om rasisme og flerkulturell forståelse, der det også innebærer at man må kunne håndtere rasisme og hatefulle ytringer som måtte oppstå i undervisningen. Vi har derfor intervjuet samfunnsfaglærere over e-post, og fått innholdsrike historier fra deres undervisning og arbeid mot rasisme og for utvikling av flerkulturell forståelse. Vi har spesielt sett på de ulike tilnærmingene i undervisningen samfunnsfaglærerne har om og mot rasisme, og fant kultursensitivitet som en mulig tilnærming.

Å delta i dette forskningsprosjektet har vært lærerikt. Det har vært spennende å undersøke hvordan samfunnsfaglærerne arbeider i praksis mot rasisme, og høre om deres erfaringer og arbeidsmåter. Dette har vært svært relevant for oss som studerer til å bli samfunnsfaglærere, og håper også at vår deltakelse har bidratt til prosjektet.