Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Steidel Birkeland

Steidel Birkeland
Rollen til morsmål i engelskundervisning
Fakultet for humaniora og pedagogikk
15. desember 2017

Rollen til morsmål i engelskundervisning

Denne høsten har jeg vært så heldig å få være forskningsassistent på prosjektet «Rollen til morsmål i engelskundervisning» (Role of L1 in English teaching) ved institutt for fremmedspråk og oversetting på Universitetet i Agder. Denne studien gjennomføres i et samarbeid mellom forskere på ulike universiteter; May Olaug Horverak fra UiA, Pawel Scheffler fra UAM i Poznan, Polen og Yi-Mei  Chen fra University of Exeter i England.

Studiet har som hovedmål å undersøke i hvilken grad og i hvilke situasjoner førstespråk blir brukt i engelskundervisning i norske, polske, og taiwanske videregående skoler, undersøke i hvilken grad og i hvilke situasjoner førstespråk blir brukt av elever i situasjoner hjemme hvor de møter eller jobber med engelsk, undersøke norske/polske/taiwanske elevers holdninger til bruk av førstespråk i engelskundervisning og undersøke hvordan engelskundervisning foregår i utvalgte klasser til studien for å vurdere om eventuelle ulike holdninger hos ulike elevgrupper kan skyldes ulikheter i undervisning.

 

Studien anvender en «mixed-methods» tilnærming, hvor kvantitative og kvalitative data kombineres og utfyller hverandre for å beskrive situasjonen. Først har elever gjennomført en spørreundersøkelse med avkrysningsspørsmål for hver kategori nevnt over. Deretter vil et utvalg av elevene blitt intervjuet med spørsmål knyttet til samme tema. I en norsk kontekst var målet å få rundt 100 respondenter fra studiespesialiserende klasser til spørreskjema og rundt 15 elev-informanter til intervju. Prosjektet fikk svar fra omtrent 123 elever, fem lærerne som intervjuet.

 

Mine oppgaver som student har vært å behandle data fra spørreskjemaene i Excel, samt å transkribere og oversette intervjuer med elever og lærere. Og siden jeg er svært interessert i å drive med forskning selv, har det vært veldig lærerikt å få litt praktisk erfaring, samt å observere hvordan valg av metode, deretter datainnsamling og databehandling, kan gjennomføres på en god måte. Det har også vært interessant og utfordrende å oversette ungdoms dagligdagse språk om skolen til engelsk.

 

Jeg er veldig takknemlig til May Olaug for å ha fått være med på prosjektet, og kan med hånden på hjertet si at dette har gitt meg både motivasjon og sterkere lyst til å drive med forskning.