Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Charlotte Husomanović

Charlotte Husomanović
Sosiologi og sosialt arbeid
Fakultet for samfunnsvitenskap
15. februar 2022

Religion, seksualitet og samliv

Mitt navn er Charlotte Husomanović (26) og jeg jobber fulltid som veileder ved Nav Kristiansand og studerer fulltid master i sosialt arbeid ved Universitet i Agder. I tillegg dømmer jeg eliteserien i håndball og er tillitsvalgt for masterprogrammet i sosiologi og sosialt arbeid. Det er kun noen måneder igjen til jeg skal levere min masteroppgave om Digitalisering og relasjoner i Nav. Ettersom jeg snart er ferdig med min studie, har jeg fått muligheten til å være forskningsassistent for Sivert Skålvoll Urstad i et prosjekt som omhandler temaet "Religion, seksualitet og samliv".

Prosjektet er grunnforskningsprosjekt som tar sikte på å forstå hvordan religiøse unge voksne, med tilknytning til ulike religioner og/eller menigheter, forstår og lever ut sin seksualitet, samliv og ekteskap. På tross av at temaet religion, seksualitet og samliv figurerer i det offentlige ordskiftet, er det gjort lite forskning på feltet i Norge. I dette prosjektet ble det gjennomført kvalitative forskningsintervjuer av unge par som forteller om deres egne erfaringer og forståelser av seksualitet og samliv, knyttet eksplisitt opp mot (konservative) menigheter/religioner. I tillegg ble det undersøkt hvordan informantenes religiøsitet former deres holdninger til andre religioner, ulike seksualiteter og samlivsformer. Studien vil generere ny kunnskap og innsikt i forholdsvis lukkede sosiale arenaer. 

Min oppgave i prosjektet var å transkribere lydfiler på over 10 timer. Da jeg selv har erfaring med transkripsjon fra min studie med 16 informanter, lyktes jeg enda bedre med å velge transkriberingsteknikker som fungerte bra for meg. 

Det har vært lærerikt å delta i transkriberingsprosessen for et annet prosjekt enn sitt eget. Det gav meg innsikt i et tema som jeg hadde lite kunnskap om. Religion og seksualitet er et tema som er forbundet med mange og sammensatte følelser. Som sosionom synes jeg denne kunnskapen er veldig verdifull, da jeg føler meg bedre rustet til å møte mennesker av ulik bakgrunn og religion, og forstå deres syn på seksualitet og samlivsformer. Samtidig har jeg blitt bevisst på hvor komplekst dette teamet er, og jeg har fått økt forståelse for hvor vanskelig det må være for dagens ungdom å stå imot dette krysspresset. Denne økt forståelsen vil jeg nyttiggjøre meg både i jobben som sosionom og i livet generelt.

Jeg vil anbefale alle å delta i et forskningsprosjekt hvis muligheten byr seg! Det gir en god forsmak på hvordan det er å forske på en litt annen måte enn det å bare studere.