Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kaia Pihl

Kaia Pihl
Master i Kunstfag
Fakultet for kunstfag
08. desember 2021

PIMDI intensive week, Helsinki 2021

Den siste uka i oktober 2021 fikk meg og fem andre studenter fra Master i Kunstfag muligheten til å delta som medforskere på PIMDI intensivuke i Helsinki, Finland.  

Hva er PIMDI? 

PIMDI er en forkortelse av Pedagogy of Imaginative Dialogues (eller på halvgodt norsk Den fantasifulle dialogs pedagogikk), som er et prosjekt hvor kunstpedagoger arbeider med å utvikle en ny type pedagogikk særlig tilpasset formidling og undervisning av kunstfag. Prosjektet er et samarbeid mellom universiteter i Finland, Island, Nederland og Norge, og er støttet gjennom Erasmus+.  

PIMDIs syklus 

PIMDIs syklus er delt inn i fem steg. 

Steg 1 Forstyrrelse 

Målet med første steg er å skape en endring i deltagernes virkelighet, ved å identifisere uoverensstemmelser mellom deltagernes ulike oppfattelser av virkeligheten som kan utforskes videre. 

Steg 2 Suspensjon 

Andre steg innebærer å skape et fantatsirom hvor deltakerne kan utforske ukomfortable forskjeller i et trygt miljø hvor de selv er i kontroll.  

Steg 3 Konfrontasjon 

I tredje steg benytter deltagerne seg av fantasirommet de skapte i steg to, til å konfrontere opplevde uoverensstemmelser på en kreativ og leken måte. 

Steg 4 Utforskning 

Etter å ha konfrontert ubehaget i steg tre, skapes rom for å utforske opplevelsen på en måte som kan brukes som grunnlag for vekst og skapelse. 

Steg 5 Oversettelse  

I syklusens siste steg blir deltagerne invitert til å gjengi hvordan deres opplevelser i fantasirommet har skapt nye perspektiver eller endret deres oppfatninger.  

Om intensivuka i Helsinki 

Temaet for uka i Helsinki var møtet med kunst innen eldreomsorg. Dette var den første av tre planlagte intensivuker, hvor de to andre skal finne sted i Kristiansand i april 2022 og den tredje i Reykjavik høsten 2022. Opplegget var lagt over fem dager, mandag til fredag, og deltagerne besto av om lag 40 studenter og undervisere fra Finland, Island, Nederland og Norge.  

I tillegg samarbeidet vi også med lederne av den finske samtidsdansetruppen Tempest Group, som spesialiserer seg på kunstbaserte aktiviteter med eldre mennesker. Tempest Group har samarbeidet med The Baring Foundation om å utarbeide rapporten Love in a Cold Climate som er rettet mot utøvere som kunstnere og omsorgspersoner, samt beslutningstakere og bidragsytere, med interesse for hva som kan gjøres for å støtte eldre og spesialt sårbare mennesker for å oppleve kunst og kreativitet. 

Etter å ha brukt noen dager på å bli kjent med PIMDI-modellen og hverandre ble studentdeltagerne inndelt i grupper og gitt muligheten til å lage vårt eget opplegg for beboerne på to av Helsinkis omsorgssenter. Gruppene besto av minst en finsk student, sånn at vi kunne kommunisere med de eldre. Vi fikk stor frihet til å selv velge hvordan vi ville løse oppgaven. Noen studenter valgte å danse med de eldre, andre å tegne sammen, en gruppe jobbet med garnnøster for å skape fysiske forbindelser mellom seg og de eldre og noen ønsket å bringe naturen inn i omsorgssenteret. Felles for alle gruppene var et ønske om å kommunisere på tvers av språk, alder, kultur og nasjonalitet, noe alle gruppene uttrykte at de oppnådde i ulik grad.  

Om opplevelsen 

Det er både inspirerende og krevende å delta i et forskningsprosjekt som er i prosess. Til tider følte oss studenter at vi ble så absorbert av de ulike øvelsene og oppgavene at vi mistet oversikt over hva Pedagogy of Imaginative Dialogue egentlig var. Både fordi det kan være vanskelig å se helheten når man står midt inne i noe, men også fordi det er vanskelig å definere noe som er under stadig utvikling. Som student er man er vant med at undervisere har full oversikt og kan svaret på alle spørsmål, men i et forskningsprosjekt blir rollene til studenter og undervisere mer likestilte siden vi arbeider sammen med å finne svar på forskningens spørsmål. Selv om dette kan oppleves som desorienterende er det en veldig spennende situasjon å befinne seg i hvor man sammen med underviserne sine prøver å forstå og definere et fenomen. PIMDI intensiv uka ga oss ikke bare muligheten til å arbeide med våre egne undervisere på en ny måte, men også til å samarbeide med studenter og undervisere fra andre utdanningsinstitusjoner i Europa, i utviklingen av en ny type kunstpedagogikk. 

Forskningen videre 

Som nevnt over skal PIMDI ha ytterligere to intensivuker, hvor den neste finner sted i Kristiansand i slutten av april 2022. Denne uken vil fokusere på hvordan PIMDIs prinsipper kan brukes i kunstinstitusjoner, og opplegget vil være et samarbeid mellom UiA og Sørlandets kunstmuseum (SKMU). Det vil da komme både undervisere og studenter fra Finland, Island og Nederland til Kristiansand.  

Den siste intensivuka vil foregå i Reykjavik høsten 2022, og vil ha hovedfokus på hvordan PIMDI kan brukes i skolen.  

I mellom disse intensivukene kommer det selvfølgelig til å forskes på og skrives om PIMDI-prosjektet av undervisere (og kanskje studenter) fra de ulike samarbeidspartene.