Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Therese Westheim

Therese Westheim
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
Avdeling for lærerutdanning
02. november 2021

Pedagogisk utviklingsarbeid i skoler med 1:1 dekning

Mitt navn er Therese Westheim, og jeg er masterstudent på Grunnskolelærer 5-10. Dette året søkte jeg på en stilling som læreren min hadde anbefalt meg til. Dette var stilling som forskningsassistent i FoU-teamet for Asker Kommunes digitale skoleutvikling. Jeg var så heldig å få mulighet til å få denne jobben, og har siden jeg startet lært utrolig mye som jeg aldri ville vært foruten! I dette blogginnlegget skal jeg fortelle om hvordan Asker Kommune satser på digital læring, mine arbeidsoppgaver i forskningsprosjektet og hvilke kunnskaper jeg vil ta med meg videre i utdanningen.

FoU- teamet, som jeg ble en del av, arbeider tett med Asker Kommune for å følge med på utviklingen av deres innovasjonsprosjekt. Asker kommune har utarbeidet Læringsløyper som er en modell som skal være til hjelp i utviklingsarbeid i kommuner der hver elev har en egen digital enhet, eksempelvis en Chromebook. Dette blir kalt 1:1 dekning. Skolene som deltar velger ut hvilken læringsløype de vil teste ut. Løypene er bygd opp med en fast struktur hvor man blir ført gjennom steg for steg. Målet er å få større kompetanse i hva som er god pedagogisk praksis i skolen. FoU-prosjektet som er knyttet til arbeidet i Asker Kommune, ønsker å finne svar på: «Hva hemmer og fremmer derimot pedagogisk utviklingsarbeid i skoler med 1:1 dekning?". Dette forskningsprosjektet startet i 2020 og varer fram til 2023. Gjennom dette arbeidet blir det foretatt intervjuer, observasjoner og samtaler mellom prosjektgruppene for å kunne finne svar på problemstillingen.

Jeg startet arbeidet som forskningsassistent ved å gjennomføre transkriberinger for forskningsgruppen, med Cathrine Edelhard Tømte som leder. Nå denne høsten har jeg, sammen med Camilla Walla, fått mulighet til å bidra inn mot Asker Kommune sitt arbeid. Her har vi vært med på å utvikle en blogg som blant annet skal inneholde erfaringer og oppdateringer fra de som arbeider rundt dette prosjektet og skolene som deltar i det. I denne prosessen har vi samarbeidet tett med Asker Kommune og SEIL. Vi har deltatt på fellesmøter, fått egne arbeidsoppgaver hver uke og hatt ukentlige rapportmøter.

Gjennom disse månedene har jeg lært utrolig mye. Det å arbeide tett på både forskere i prosjektet, men også de som utarbeider Læringsløypene har gitt meg mye kunnskap om digitaliseringen i skolen, og om hvordan et forskningsprosjekt fungerer. Jeg har forstått hvor viktig det er som lærer å ha kunnskap om de digitale verktøyene som brukes i skolen, men også hensiktsmessige måter de kan brukes til læring. Denne jobben gir meg god erfaring til fremtidig arbeid etter endt studie. Som fremtidig lærer ønsker jeg å være oppdatert, og ha en forståelse for hvor viktig riktig bruk av digitale verktøy kan være for undervisning. Et slik prosjekt har åpnet øynene mine for en lærerik og hensiktsmessig digital fremtid i skolen, hvor 1:1 dekning kan være nyttig for faglig progresjon for hver enkelt elev!