Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Johna Buttedal og Katrine Sirnes Nesheim

Johna Buttedal og Katrine Sirnes Nesheim
Grunnskolelærerutdanning for 5-10
Avdeling for lærerutdanning
20. desember 2021

pARTiciPED

Vi er Johna Buttedal og Katrine Sirnes Nesheim, og er begge masterstudenter i kunst og håndverk på Grunnskolelærerutdanningen 5-10. Vi fikk mulighet dette semesteret til å ta del i forskningsprosjektet pARTiciPED som handler om å utforske samarbeidet mellom skole og eksterne aktører i grunnskolelærerutdanningen, med fokus på Den kulturelle skolesekken (DKS).

 

Det treårige prosjektet, som er støttet av Norges Forskningsråd, er ledet av Høgskolen i Østfold i samarbeid med flere universiteter og høgskoler i Norge.I pARTiciPED-prosjektet inngår ulike DKS-laboratorier. Delprosjektet som vi har deltatt i og som gjennomføres ved UiA er Lab for initiating dissensus and exploring the edges in between art and education. Dette ledes av førsteamanuensis Lisbet Skregelid ved Fakultet for kunstfag og har mange lokale samarbeidspartnere. Andre deltakere fra UiA er professor Helene Illeris, også fra Fakultet for kunstfag, professor Ilmi Willbergh fra Fakultet for humaniora og pedagogikk, samt Veslemøy Olsen som er rådgiver i lærerutdannningen. Vi takket ja til å være med fordi dette var et prosjekt som var nært knyttet til oss som kunst- og håndverkstudenter. I tillegg ønsket vi å styrke vår kunnskap i faget og om DKS.

 

Våre oppgaver som studentforskere i dette prosjektet har vært å bringe våre syn og refleksjoner som lærerstudenter i møte med aktuelle DKS-prosjekter. En av våre hovedoppgaver dette halvåret har vært å jobbe med DKS-produksjonen “Teiporama”, som er ledet av kunstneren Sandra Norrbin. Her skaper elever og studenter kunstinstallasjoner ved å bruke teip som materiale. Vi har observert ulike gjennomganger av Teiporama, blant annet en gang i grunnskolen med elever og flere ganger med medstudenter på UiA. Vi har i tillegg fått mulighet til å delta selv i produksjonen som elever. Vi har skrevet refleksjonsnotater og deltatt i intervjuer med studenter, og etterpå diskutert resultater med forskere i prosjektet. Vi har fått mulighet til å se hvordan det står til med holdninger overfor den kulturelle skolesekken, og vi har fått bidratt med våre ideer til hvordan dette kan endres og styrkes. 

 

Som medforskere i pARTiciPED har vi fått mulighet til å møte mange dyktige folk innenfor feltet og forskningsmiljøet i Kristiansand, og bygget et nettverk. Vi har blitt tryggere og mer selvsikre i forskerrollen etter å ha erfart ulike metoder å innsamle informasjon på, bearbeide data, transkribere og diskutere resultat i et fellesskap. Alt dette er erfaringer som vil komme godt med når vi om kun ett år skal skrive masteroppgave. Prosjektet har også gitt oss større interesse for DKS og dens betydning i skolen og i lærerutdanningen, samt se viktigheten av godt samarbeid mellom disse. 

 

Det å være forsker var nytt, spennende og skremmende for oss, men det gikk overraskende greit da vi alltid var i trygge hender. Vi har blitt godt tatt imot av alle som har vært med, både forskere og deltakere, og følt oss verdsatt og sett som studenter i prosjektet. Vi er takknemlige som har fått sjansen til å ta del i et så spennende og relevant prosjekt, og gleder oss til fortsettelsen!

 

Foto: Katrine Sirnes Nesheim