Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hanne Eide

Hanne Eide
Lektor 8-13 Samfunnskunnskap
Avdeling for lærerutdanning
06. juli 2017

Opplæring om, i og for demokrati

Interesse for politisk engasjement blant var utgangspunktet for valg av oppgave, og fokuset havnet til slutt på demokratiopplæringen i samfunnsfag. For å danne et reelt bilde av ungdoms forhold til politikk, ble det viktig å involvere skoleelevers egne meninger gjennom spørreundersøkelser. Noe av resultatet var som forventet, noe veldig overraskende. Alt bidro, uansett utfall, til en interessant skriveprosess!

Opplæring om, i og for demokrati

Interesse for politisk engasjement blant var utgangspunktet for valg av oppgave, og fokuset havnet til slutt på demokratiopplæringen i samfunnsfag. For å danne et reelt bilde av ungdoms forhold til politikk, ble det viktig å involvere skoleelevers egne meninger gjennom spørreundersøkelser. Noe av resultatet var som forventet, noe veldig overraskende. Alt bidro, uansett utfall, til en interessant skriveprosess!

Den første spørreundersøkelsen ble besvart av 507 elever i ungdomsskole og videregående. Målet var å avdekke elevenes oppfatning av sitt forhold til politikk. Den andre undersøkelsen var av et mye mindre omfang. 19 elever i en ungdomsskoleklasse svarte her på spørsmål som skulle gi en indikasjon på hvilke temaer som engasjerer ungdom. For å skaffe både lærer- og elevperspektiv på samme tema, ble tre lærere intervjuet med lignende spørsmål som elevene. På mange områder utfylte de hverandre eller var enige. På andre spørsmål var likheten svakere.

Spørreundersøkelsen ga mange svar, men enda flere spørsmål. Den skapte dermed et solid grunnlag for å gå løs på aktuell litteratur for å søke svar. Hvorfor svarte en disproporsjonal mengde av elevene at de ville stemt på Høyre eller Arbeiderpartiet? Var dette på grunn av geografiske tendenser, eller kunne jeg finne svar i skolens lærebøker? Hvorfor svarte så mange av elevene at de kunne mye om politikk, men likevel ikke var interessert? Hva er da feil med undervisningen?

Svarene i undersøkelsene skapte grunnlaget for hvordan oppgaven ble strukturert. De svarene som førte til viktige spørsmål ble til kapitler om demokratisk undervisning, pensumutvalg og sosial utjevning i klassen. Det aller viktigste spørsmålet måtte bli forsøkt besvart ved hjelp av både elevenes svar, lærernes tanker og litteratur. Hva kan læreren gjøre?

Gjennomføring av undersøkelsen